Nhà xây trên đá

10/09 – Thứ Bảy tuần 23 thường niên. Tết Trung Thu. Cầu cho thiếu nhi.

“Tại sao các con gọi Thầy ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’, mà không thi hành điều Thầy dạy bảo?”  

Lời Chúa: Lc 6, 43-49

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái trái vả nơi bụi gai, và người ta cũng không hái trái nho nơi cây dâu đất. Người tốt phát ra điều tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, và kẻ xấu phát ra điều xấu từ kho tàng xấu của nó, vì lòng đầy thì miệng mới nói ra.

Tại sao các con gọi Thầy: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’, mà các con không thi hành điều Thầy dạy bảo? Ai đến cùng Thầy, thì nghe lời Thầy và đem ra thực hành. Thầy sẽ chỉ cho các con biết người ấy giống ai. Người ấy giống như người xây nhà: ông ta đào sâu và đặt nền móng trên đá. Khi có trận lụt, dù nước ùa vào nhà, cũng không làm cho nó lay chuyển, vì nhà đó được đặt nền trên đá. Trái lại, kẻ nghe mà không đem ra thực hành, thì giống như người xây nhà ngay trên mặt đất mà không có nền móng. Khi sóng nước ùa vào nhà, nó liền sụp đổ, và nhà đó bị hư hại nặng nề”.

Suy niệm: Tục ngữ Việt Nam có câu: “Trăm voi không được bát nước sáo” có ý phê phán cái tật nói nhiều mà làm thì không được bao nhiêu, thậm chí không làm gì. Có những Ki-tô hữu có khi rất thuộc Lời Chúa, nhưng lại không hề thực hành; có người có tài bắt chước những trò hề diễn xuất hoặc những pha lâm li bi đát trong phim ảnh, nhưng lại không hề bắt chước hành vi bác ái phục vụ tha nhân của các thánh và những gương mẫu thánh thiện khác. Hãy nhìn lên tượng Chúa Giê-su chịu đóng đinh trên cây thập giá mà suy gẫm. Hẳn là Đức Ki-tô trên cây khổ giá ấy muốn nói với chúng ta rằng đừng chỉ nói yêu suông mà hãy yêu bằng việc làm cụ thể; và đã làm thì đừng chỉ làm qua loa với mức độ “một bát nước sáo” mà là với mức độ triệt để của cây thập giá Chúa Ki-tô.

Mời Bạn: Còn có nhiều người chưa nhận biết Chúa Giê-su, bởi vì vẫn còn có người Ki-tô hữu ngôn hành bất nhất không phù hợp với tinh thần phúc âm của Chúa. Bạn nghĩ sao? Và phần bạn thì sao?

Chia sẻ lời thư thánh Gia-cô-bê: “Một thân xác không hơi thở là một xác chết, cũng vậy, đức tin không có hành động là đức tin chết” (Gc 2,26).

Sống Lời Chúa: Bạn hãy đúc kết năm phút cầu nguyện mỗi ngày với Lời Chúa bằng việc rút ra một quyết tâm cụ thể để thực hiện trong ngày sống của bạn. Và cuối ngày bạn kiểm điểm xem mình thực hành điều đó thế nào.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết thực hành lời Chúa, sống lời Chúa trước khi nói lời Chúa và kể cuộc đời Chúa cho người khác nghe.