Người khôn ngoan thực sự

01/12 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 1 mùa vọng.

“Ai thực hiện ý Chúa Cha, sẽ được vào nước trời”.

LỜI CHÚA: Mt 7, 21. 24-27

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Ta, ‘Lạy Chúa, lạy Chúa!’, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời.

“Vậy ai nghe những lời Ta nói đây và đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên nền đá.

Và hễ ai nghe những lời Ta nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn”.

Suy niệm: Không cần phải là kiến trúc sư hay kỹ sư xây dựng cũng biết rằng để hình thành một ngôi nhà mà chỉ có bản vẽ thiết kế thôi thì chưa đủ. Phải bắt tay thi công, và thi công thì phải bắt đầu từ nền móng. Ngôi nhà càng to lớn thì nền móng phải càng kiên cố vững chắc. Chúa Giê-su dùng hình ảnh xây dựng đó để nhắc nhở chúng ta rằng muốn xây dựng ngôi nhà vĩnh cửu trên trời, thì phải bắt đầu từ nền móng là cuộc sống ở tại thế này. Tảng đá kiên cố làm nền móng cho ngôi nhà ấy chính là Lời Chúa, mà Lời Chúa phải được nghe và thực hành. Chỉ khi biết “lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành” chúng ta mới đủ sức đứng vững trước những phong ba thách đố trong cuộc đời.

Mời Bạn: Có nhiều cách để lắng nghe Lời Chúa. Nghe Lời Chúa trong cử hành phụng vụ, đặc biệt là phụng vụ Thánh thể. Các kinh nguyện hằng ngày, chẳng hạn kinh Lạy Cha, là chính lời kinh Chúa dạy. Và không thể thiếu việc đọc trực tiếp Lời Chúa trong Thánh Kinh. Dù bằng cách nào đi nữa, thì cũng phải đọc với đức tin, trong bầu khí chiêm nghiệm suy gẫm, để gặp gỡ chính Chúa. Có như thế, Lời Chúa mới thấm sâu trong lòng chúng ta và trổ sinh hoa trái trong mọi hành động, trong từng ngày sống của chúng ta. Lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành chính là nền móng vững chắc để xây nên toà nhà thiêng liêng của người Ki-tô, môn đệ Chúa vậy.

Sống Lời Chúa: Đưa việc đọc và suy niệm Lời Chúa vào chương trình sống hằng ngày của bạn và đừng quên đem ra thực hành bằng một quyết tâm cụ thể.

Cầu nguyện: Hát “Xin cho con biết lắng nghe…”