Yêu thương để nên trọn lành như Cha trên trời

19/02 – CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN NĂM A

“Các con hãy yêu thương thù địch các con”.

Lời Chúa: Mt 5, 38-48

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe bảo: ‘Mắt đền mắt, răng đền răng’. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ.

“Các con cũng đã nghe dạy rằng: ‘Hãy yêu thương tha nhân, và ghét thù địch’. Còn Thầy, Thầy bảo các con: Các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con, để các con nên con cái Cha các con ở trên trời, là Đấng làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, và cho mưa trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những kẻ yêu thương các con, thì còn có công gì? Nào những người thu thuế không làm như vậy ư? Và nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con mà thôi, thì các con có làm gì hơn? Nào dân ngoại không làm như vậy sao?

Vậy các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành”.

Suy niệm: Ukraina và Nga là hai nước láng giềng, có nhiều điểm chung về phong tục, tôn giáo, đã từng hợp chung là một nước thời Liên Xô, thế mà nay rơi vào thảm trạng chiến tranh, huynh đệ tương tàn. Câu chuyện Ca-in giết em là A-ben trong sách Sáng Thế được tái hiện cách thật kinh hoàng. Con người có phẩm giá cao quý vì được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, vì thế tất cả đều là anh em với nhau, và là con cùng một Cha trên trời (x. Mt 23,8-9). Vì thế, không có chuyện coi ai đó là kẻ thù, và nếu có ai bị coi là kẻ thù, thì Chúa dạy: “Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho người ngược đãi anh em” (Mt 5,43). Không chỉ đưa ra giáo huấn, nhưng Chúa còn làm chứng bằng việc hiến thân chịu chết trên thập giá là tha thứ cho cả những kẻ sỉ nhục và đóng đinh giết Chúa. “Trên thập giá, Chúa đã tiêu diệt sự thù ghét” (Pl 2,16).

Mời Bạn: “Lịch sử nhân loại là một lịch sử chiến tranh” (Mike Love). Có hận thù ghen ghét thì mới có chiến tranh. Nhiều người đang coi chiến tranh là chuyện bình thương, khi chấp nhận sống chung với cơn lũ quét của hận thù, tranh chấp. Bạn có bị cuốn vào dòng xoáy hận thù ấy không? Bạn có sẵn sàng tha thứ cho những người xúc phạm bạn không? Bạn hãy loại bỏ những tư tưởng, lời nói gây oán thù, bất hoà, chia rẽ trước khi chúng bùng nổ ra hành động.

Sống Lời Chúa: Thực hành điều trong kinh “Thương người mười bốn mối”: “Tha kẻ dể ta, nhịn kẻ mất lòng ta”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã hiến thân chịu chết để thứ tha tội lỗi chúng con. Xin cho chúng con cũng biết thành tâm tha thứ cho nhau. Amen.