Bổn phận tín hữu và công dân

06/06 – Thứ Ba tuần 9 thường niên.

“Các ông hãy trả cho Cêsarê cái gì thuộc về Cêsarê, và trả cho Thiên Chúa cái gì thuộc về Thiên Chúa”.

Lời Chúa: Mc. 12, 13-17

Khi ấy, người ta sai mấy người thuộc nhóm biệt phái và đảng Hêrôđê đến Chúa Giêsu để lập mưu bắt lỗi Người trong lời nói. Họ đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật không vị nể ai, vì Thầy chẳng xem diện mạo, một giảng dạy đường lối Thiên Chúa cách rất ngay thẳng. Vậy chúng tôi có nên nộp thuế cho Cêsarê không? Chúng tôi phải nộp hay là không?”

Nhưng Người biết họ giả hình, nên bảo rằng: “Sao các ông lại thử Ta? Hãy đưa Ta xem một đồng tiền”. Họ đưa cho Người một đồng tiền và Người hỏi: “Hình và ký hiệu này là của ai?” Họ thưa: “Của Cêsarê”.

Người liền bảo họ: “Vậy thì của Cêsarê, hãy trả cho Cêsarê; của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa”. Và họ rất đỗi kinh ngạc về Người.

Suy niệm: Mấy người trong nhóm Pha-ri-sêu và phe Hê-rô-đê hỏi Chúa Giê-su “có được phép nộp thuế cho Xê-da không” nhằm mục đích gài bẫy Người. Để đáp trả Chúa Giê-su dùng chính đồng tiền Rô-ma có in hình Xê-da để nói phải trả về Xê-da những gì thuộc về ông ta. Đồng thời, Ngài chỉ ra cho họ thấy một nghĩa vụ cao hơn: họ còn phải “nộp thuế” cho Thiên Chúa nữa, vì mỗi người đều được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, và tất cả những gì chúng ta có, nào có gì mà đã không nhận được từ nơi Ngài? Trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa, đó là tôn kính và thờ phượng Ngài đúng với sự thánh thiện, cao cả của Ngài.

Mời Bạn: Sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian, mà thuộc về Đức Ki-tô, đó chính là căn tính của người Ki-tô hữu. Nói cách khác, người Ki-tô hữu ở trong đô thị của trần gian nhưng luôn hướng về quê hương đích thực là thành đô của Thiên Chúa. Vì thế, đừng để mình bị thế gian lôi kéo và nhấn chìm vào trong những đam mê, hưởng thụ, những hãy biết sử dụng của cải đời này để phục vụ, làm vinh danh Chúa nhằm đạt tới hạnh phúc Nước Trời.

Sống Lời Chúa: Dù thu nhập của bạn nhiều hay ít, bạn hãy trích một khoản thích hợp để dành vào việc chia sẻ, trợ giúp những người lâm vào cảnh khó khăn; như thế bạn đang ‘đầu tư’  vào ‘quỹ an sinh’ của bạn trên Nước Trời.

Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa, xin ban Thánh Thần soi dẫn để chúng con biết đặt thế gian vào đúng vị trí của nó, và đặt Thiên Chúa vào vị trí ưu tiên tuyệt đối trong cuộc đời, nhờ đó chúng con có thể làm cho vinh quang Chúa chiếu tỏa đến với những người chung quanh. Amen.