Con đường theo Chúa

03/07 – Thứ Hai tuần 13 thường niên – Thánh TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

“Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!”

Lời Chúa: Ga 20, 24-29

Bấy giờ trong Mười Hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđymô, không ở cùng với các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa”. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người thì tôi không tin”.

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà, và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Đoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay vào đây và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”.

Suy niệm: Đức Giê-su muốn xây dựng nhóm tông đồ trên nền tảng hiệp thông: liên kết với nhau trong sứ vụ, trong niềm tin. Ngài đã tha thiết cầu xin Chúa Cha cho các môn đệ được nên một, nhưng ngay từ đầu trong cộng đoàn nhỏ bé đó đã sớm xuất hiện những vết rạn nứt rõ rệt. Tô- ma không đến họp chung với anh em là những người đã tận mắt thấy Chúa sống lại hiện ra với họ. Họ nói với Tô-ma: “Chúng tôi đã thấy Chúa.” Chứng từ không phải là của một mà của mười người, của mười đôi mắt, thế mà với Tô-ma, mọi lời lẽ thuyết phục của anh em đều vô giá trị. Ông chỉ tin vào mắt và tay của mình. Rất may là Tô-ma còn chịu khó tiếp tục đi sinh hoạt với anh em để rồi một cơ hội tới, ông gặp Chúa và lấy lại niềm tin.

Mời Bạn: Xây dựng sự hiệp nhất trong cộng đoàn bằng cách tránh thái độ võ đoán, “độc quyền chân lý”, không lắng nghe, không đối thoại; nhất là rút kinh nghiệm Tô-ma, đừng để mình vì không cập nhật, thiếu thông tin, mà ta trở nên chủ quan hẹp hòi, cố chấp vô lý.

Chia sẻ: Thử mổ xẻ phân tích một điều gây bất hòa -nếu có- trong nhóm: nguyên nhân, hậu quả, cách giải quyết.

Sống Lời Chúa: Lắng nghe, đối thoại cách chân thành và sẵn sàng đón nhận chân lý dù trái với ý riêng của mình. Cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong Hội thánh, trong cộng đoàn.

Cầu nguyện: Hát hoặc đọc: “Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Xin hiệp nhất chúng con như Ngài liên kết với Cha. Xin giải thoát chúng con xa điều bất hòa chia rẽ. Xin kết liên muôn người trong tình mến Chúa Cha muôn đời.”