Quyền năng của Chúa

13/10 – Thứ Sáu tuần 27 thường niên.

“Nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi”.

Lời Chúa: Lc 11, 15-26

Khi ấy, (lúc Chúa Giêsu trừ quỷ), thì có mấy người trong dân chúng nói rằng: “Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ”. Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống.

Nhưng Người biết ý của họ, liền phán: “Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi.

“Khi có người khoẻ mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng, và làm tiêu tán hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán.

“Khi thần ô uế ra khỏi người nào, thì nó đi dông dài những nơi khô ráo, tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng không tìm được, nên nó nói rằng: “Ta sẽ trở lại nhà ta, nơi ta đã ra đi”. Khi đến nơi, nó thấy nhà đó đã được quét sạch và sắp đặt ngăn nắp. Bấy giờ nó đi rủ bảy tà thần khác hung ác hơn nó, chúng vào cư ngụ ở đó. Và tình trạng sau cùng của người ấy trở nên tệ hại hơn trước”.

Suy niệm: Ma quỷ là những thiên thần sa ngã, nhất quyết chối bỏ Thiên Chúa và chống phá Nước của Ngài. Vì thế, không lạ gì, chúng luôn ra sức tìm mọi cách cám dỗ, quấy phá, lôi kéo khiến con người bất tuân ý Chúa để rồi lìa xa Ngài và cũng chịu chung số phận giống như chúng (x. GLHTCG, 391-394). Bởi vậy, khi Đức Giê-su ra tay chế ngự ma quỷ, trục xuất chúng ra khỏi những người chúng đang khống chế, Chúa chứng tỏ rằng Ngài đích thực là Thiên Chúa, có quyền năng tuyệt đối trên ma quỷ, đến để giải thoát con người khỏi  quyền lực của chúng; đó là dấu chỉ Nước Trời đã ở đây rồi, đang Triều đại Thiên Chúa đang hiển trị ở giữa chúng ta rồi.

Mời Bạn: Mang danh là Ki-tô hữu nghĩa là chúng ta đón nhận Nước Chúa hiển trị ngay trong tâm hồn, trong toàn bộ cuộc sống của mình. Một khi đã là công dân trong Nước Chúa, chúng ta lắng nghe hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, được kết hợp nên một với Đức Ki-tô và sống theo Lời Ngài. Chúng ta cũng góp phần làm cho Nước Chúa hiển trị, Triều đại của Chúa hiện diện, bằng cách xua đuổi những gì thuộc về ma quỷ ra khỏi tâm hồn mình, khỏi môi trường sống của mình.

Sống Lời Chúa: Hôm nay, mời bạn duyệt xét xem trong ngôi nhà tâm hồn bạn, trong môi trường bạn đang sống, điều gì là thuộc về ma quỷ, bạn cương quyết loại bỏ nó một lần thay tất cả.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đuổi xa những gì là ma quỷ khỏi tâm hồn chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, để Nước Chúa hiển trị ngay ở thế gian này, trong cuộc sống chúng con. Amen.