Gioan Tẩy Giả sinh ra

23/12 – Thứ Bảy tuần 3 mùa vọng.

“Sinh nhật của Gioan Tẩy Giả”.

LỜI CHÚA: Lc 1, 57-66

Khi đến ngày sinh, bà Isave hạ sinh một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà.

Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Giacaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: “Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan”.

Họ bảo bà rằng: “Không ai trong họ hàng bà có tên đó”. Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết: “Tên nó là Gioan”. Và mọi người đều bỡ ngỡ. Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa.

Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết, đều để bụng nghĩ rằng: “Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó”.

Suy niệm: Ngày cắt bì đặt tên cho trẻ Gio-an đem lại sự kinh ngạc, ngạc nhiên, ân phúc không chỉ cho láng giềng, thân thích, mà còn cho chính cha mẹ của em. Gio-an, nghĩa là Thiên Chúa thi ân. Mẹ em, bà Ê-li-sa-bét, được Thiên Chúa “thương cất nỗi hổ nhục” bà phải chịu trước mặt người đời (c.25); cha em, ông Da-ca-ri-a, bị câm và nói lại được khi đặt tên cho con mình. Có bàn tay Chúa phù hộ nên đôi vợ chồng son sẻ này có con vào lúc tuổi già, đặt tên cho con theo ý định của Thiên Chúa, cũng như loan báo sứ vụ đặc biệt của con mình. Có bàn tay Chúa phù hộ nên miệng lưỡi và tai người cha mở ra để cất lời chúc tụng Thiên Chúa (Benedictus).

Mời bạnÔng bà Da-ca-ri-a cao niên không có nghĩa là Thiên Chúa ngừng thi thố ân huệ của Người trên cuộc đời họ. Họ đã trải qua nhiều ‘gian nan, thử thách’ trong đức tin để có thể nhận biết ý định của Thiên Chúa và cộng tác vào công trình cứu độ của Người. Chỉ khi cuộc sống chúng ta đặt nơi Thiên Chúa, thì cuộc sống ấy mới tìm thấy ý nghĩa. Chỉ khi hành động phù hợp với ý định nhân lành của Thiên Chúa, chúng ta mới bày tỏ được những lời ngợi ca, những tâm tình cảm tạ.

Chia sẻTôi có ngạc nhiên về những công trình của Chúa trong thế giới và trong cuộc sống mình?

Sống Lời Chúa: Dành thời gian để chiêm ngưỡng bàn tay Chúa phù hộ trong cuộc sống của bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã cho con thấy có bàn tay Chúa phù hộ đời con và nơi anh chị em con. Xin cho chúng con cộng tác tích cực với chương trình cứu độ của Chúa. Amen.