Ngoan cố, tội phạm đến Chúa Thánh Thần

22/01 – Thứ Hai tuần 3 thường niên.

“Satan phải diệt vong”.

LỜI CHÚA: Mc 3, 22-30

Khi ấy, những luật sĩ từ Giêrusalem xuống nói rằng: “Ông ấy bị quỷ Belgiêbút ám”, và nói thêm rằng: “Chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ”.

Khi đã gọi họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng: “Satan lại trừ Satan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau, thì nước đó tồn tại làm sao được? Vậy nếu Satan dấy lên chống đối với chính mình và tự phân tán, thì nó không thể đứng vững được mà phải diệt vong. Chẳng ai có thể vào nhà một người khoẻ mạnh và cướp của y, nếu không trói được y trước đã, rồi sau mới cướp phá nhà y.

Quả thật, Ta bảo các ông hay, mọi tội lỗi và mọi lời phạm thượng của con cái loài người sẽ được tha hết, nhưng kẻ nào nói phạm đến Chúa Thánh Thần, sẽ muôn đời không bao giờ được tha: nó mắc tội muôn đời”. Ðó là vì họ nói “Người bị thần ô uế ám”.

Suy niệm: Ở ngoài đời cũng như trong đạo, đoàn kết luôn tạo nên sức mạnh. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su cho thấy sức mạnh vô song của đoàn kết khi nói về cuộc chiến giữa Vương quốc Thiên Chúa và Nước của Xa-tan. Sở dĩ Nước của Xa-tan vững bền bởi vì ma quỷ chung lòng hiệp lực đem lại điều dữ cho con người. Đối lại, đoàn kết  giữa người với người, hiệp thông với Thiên Chúa qua Chúa Giê-su, chung tay xây đắp tình yêu trong Vương quốc Thiên Chúa giúp cuộc chiến chống lại Xa-tan dễ đưa đến chiến thắng hơn. Chia rẽ, bất cộng tác làm cho một tổ chức yếu hẳn đi nếu không muốn nói sớm muộn gì cũng sẽ tan rã. Những lời cảnh báo của Chúa Giê-su trong bài Tin Mừng một lần nữa nhắc ta ý thức rằng mình cần tham gia, hợp tác, hiệp thông với anh chị em trong các hoạt động đạo-đời hằng ngày; không ai là một hòn đảo, ai tự phụ ắt sẽ bị vấp ngã.

Mời Bạn: Vẫn biết rằng “hợp quần gây sức mạnh,” Chúa kêu mời chúng ta hiệp nhất trong sứ vụ loan báo Tin Mừng, nhưng con người vì tính kiêu ngạo, tự cao, khó chấp nhận nhau. Trong năm mục vụ 2024 này, bạn hãy đáp lại lời mời gọi của Hội đồng giám mục Việt Nam, chịu khó, nỗ lực tham gia các sinh hoạt cộng đoàn để có thể là Giáo hội tham gia, giúp nhau thăng tiến.

Sống Lời Chúa: Hãy nhớ lời này: “Ai không cùng tôi thu góp là phân tán” (Lc 11,23), để rồi chung lòng chung sức xây dựng gia đình, hội đoàn, giáo xứ…

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con có cơ hội góp công xây dựng Giáo hội. Xin cho con biết cộng tác với mọi người thiện chí loan báo Chân, Thiện, Mỹ của Chúa cho tha nhân.