Tảng đá Phêrô

22/02 – Thứ Năm tuần 1 mùa chay. – LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính.

“Con là Ðá, Cha sẽ trao cho con chìa khoá nước trời”.

Lời Chúa: Mt 16, 13-19

Khi ấy, Chúa Giêsu đến miền Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?”

Các ông thưa: “Kẻ thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một trong các tiên tri!”

Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?”

Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được”.

Suy niệm: Khi hỏi các môn đệ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Chúa Giê-su muốn các ông nói lên niềm tin cá nhân của mình chứ không phải chỉ là lặp lại những điều thiên hạ nói về ngài. Các môn đệ khác không nhiều thì ít cũng đã tin vào Chúa, nhưng riêng thánh Phê-rô, khi nói: “Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống,” ông đã đưa ra được lời tuyên xưng đức tin của mình. Nếu chúng ta tin vào Chúa Ki-tô, một đàng chúng ta phải tìm hiểu chân dung đích thật của Ngài và đàng khác, phải trình bày đức tin ấy cách trung thực và làm chứng nhân đức tin ấy trong cuộc sống.

Mời Bạn: Là môn đệ Đức Ki-tô, chúng ta mong muốn cho đồng bào Việt Nam nhận biết và yêu mến Ngài. Điều chúng ta quan tâm không chỉ là nội dung đức tin mà còn là cung cách sống, công bố và chuyển tải nội dung đức tin ấy cách trung thực cho mình cũng như cho người nghe. Vì thế càng yêu mến Chúa chúng ta càng phải nói lên niềm tin mình với tất cả xác tín và đồng thời bằng những cung cách, hình ảnh, biểu tượng thích hợp để nhờ đó đồng bào chúng ta thấy Ngài hiện diện, chia sẻ đời sống và tin thật Ngài chính là Đấng Chúa Cha sai đến đem ơn cứu độ cho họ. Nếu Đức Giê-su có mặt trong xã hội Việt Nam hôm nay, Ngài muốn chúng ta nói với họ về Ngài như thế nào?

Sống Lời Chúa: Thể hiện niềm tin Công giáo theo cung cách Việt Nam qua việc bài trí bàn thờ và kính nhớ tổ tiên.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho một đức tin chân thành để con hiểu và yêu Chúa từ thâm tâm. Xin ban ơn Thánh Thần Chúa để giúp con rao truyền danh Chúa cho anh em. Amen.