Yêu mến thù địch

24/02– Thứ Bảy tuần 1 Mùa Chay.

“Các ngươi hãy nên trọn lành như Cha các ngươi trên trời”.

Lời Chúa: Mt 5, 43-48

Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy: Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con, để như vậy các con nên con cái của Cha các con, Ðấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương.

Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm như thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm thế ư?

Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Ðấng hoàn hảo”.

Suy niệm: Người đời bảo rằng người ta có hai tình cảm cơ bản là Yêu và Ghét. Hai tình cảm đó lắm khi bị đẩy tới mức cực đoan và mù quáng: “Yêu thì yêu cả đường đi, ghét thì ghét cả tông chi họ hàng.” Thế nhưng Chúa Kitô dạy các kitô hữu, là môn đệ của Ngài, chỉ có một tình cảm là Yêu, yêu tới mức triệt để, yêu cả kẻ thù” (Mt 5,44) và sẵn sàng “thí mạng sống mình vì người mình yêu” (x. Ga 15,13). Lòng ghen ghét chẳng qua là thiếu vắng tình yêu và đó là một tội: Người ghét anh em mình chẳng khác nào “kẻ nói dối” (1Ga 4,20), “kẻ sát nhân” (1Ga 3,15). Hơn thế nữa, Chúa Giê-su không chỉ dạy mà còn sống điều đó như là một mẫu gương cho những ai sống và tin vào Ngài.

Mời Bạn: Yêu như Chúa yêu quả là khó. Vâng, khó nhưng có thể, vì chính Chúa Ki-tô đã làm như thế. Ki-tô hữu là người có Chúa Ki-tô, là người bạn của Chúa Ki-tô nên cũng có thể yêu như Chúa yêu nghĩa là yêu cùng với Ngài và trong Ngài. Bạn có ý thức như vậy khi tương quan với anh em mình không?

Sống Lời Chúa: ĐHY Ph. Xav. Nguyễn Văn Thuận viết trong “Đường Hy Vọng”: “Hãy lấy một tờ giấy và bình tĩnh viết trên đó đức tính của người con bất bình, con sẽ thấy họ không hoàn toàn xấu như con nghĩ từ đầu.” Bạn hãy làm điều đó riêng bạn và trong nhóm của bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, trên Thập Giá Chúa đã xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ giết mình. Xin khơi dậy trong trái tim con tâm tình của Chúa để con cũng biết yêu thương và tha thứ cho anh em như Chúa đã yêu.