Chu toàn lề luật

06/03 – Thứ Tư tuần 3 Mùa Chay.

“Ai giữ và dạy người ta giữ, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.

Lời Chúa: Mt 5, 17-19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành.

Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.

Suy niệm: Trong Cựu Ước, Thiên Chúa cho biết ý muốn của Ngài qua Lề Luật và lời các ngôn sứ. Nhưng “vào thời sau hết này, Thiên Chúa phán dạy qua Người Con” là Đức Giê-su (x. Hr 1,1). Ngài đến không phải để xoá sổ Cựu Ước, nhưng để kiện toàn, để mặc khải trọn vẹn ý định của Thiên Chúa. Kiện toàn ở đây không có nghĩa là thêm hay bớt theo số lượng mà là đưa tinh thần của Lề luật đạt đến ý nghĩa trọn hảo, là làm cho lời hứa cứu độ của Chúa Cha được thực hiện hoàn tất nơi Đức Ki-tô.

Mời Bạn: Quả thật, chẳng những Chúa Giê-su gói gọn tất cả Lề Luật trong một giới răn “mến Chúa yêu người”, trong đó, yêu người là thước đo chính xác nhất cho lòng mến Chúa; mà hơn nữa, “yêu người như chính mình” cách tuyệt hảo nhất là phải “yêu người như Chúa yêu ta”; đó chính là điều mà Đức Giê-su gọi là “giới răn mới của Thầy” (Ga 13,34). Đồng thời, để thực hiện luật yêu thương đó đến chỗ kiện toàn thì phải bắt đầu từ chỗ “yêu thương người anh em mà mình trông thấy” trước đã, rồi mới có thể “yêu mến Thiên Chúa là Đấng mà minh không trông thấy” (x. 1Ga 4,20).

Sống Lời Chúa: Dành thời gian để thăm viếng một người già yếu neo đơn hoặc bệnh tật đang ở gần bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, luật Chúa là luật đem lại hạnh phúc cho con người. Xin cho chúng con biết thi hành luật ấy cách trung thành với lòng yêu mến. Xin cũng ban cho chúng con lòng nhân ái và vị tha, để chúng con biết yêu thương và đối xử với người khác như Chúa đã yêu thương và đối xử với chúng con. Amen.