Đức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn dâng Thánh lễ cầu bình an cho năm mới tại Giáo xứ Tân Định – Mồng 1 tết Canh Tý – 25/01/2020.

Kênh Youtube của giáo xứ Tân Định:

Prev 1 of 8 Next
Prev 1 of 8 Next