Gx. Tân Định Chầu Thánh Thể Thứ Sáu Mùa Chay – 20/03/2020. Chủ sự giờ chầu: Lm. Gioan Baotixita Đỗ Quốc Vinh, kính mời cộng đoàn cùng hiệp thông.

Kênh Youtube của giáo xứ Tân Định:

Prev 1 of 8 Next
Prev 1 of 8 Next