Cầu nguyện trong sám hối

21/03 – Thứ bảy tuần 3 Mùa Chay.
“Người thu thuế ra về được khỏi tội”.

Lời Chúa: Lc 18, 9-14

Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác:

“Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần, và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi”.

Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội”.

Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống; và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Mùa chay là khoảng thời gian hoán cải. Hình ảnh người thu thuế trong Tin Mừng hôm nay là một mẫu gương cho chúng con. Ông ta đã đặt niềm tin vào Chúa khi thốt lên: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18,13). Nghịch lý thay, tội lỗi chính là bước đệm để vươn tới niềm hy vọng. Vâng, Chúa đã đến mang theo sự cứu rỗi, chúng con hy vọng nơi Ngài. Cùng Với Mẹ Maria, con xin dâng ngày hôm nay để hiệp thông cầu nguyện với ý chỉ của ĐGH trong tháng này, hầu cho Giáo hội Trung Quốc có thể kiên trì trung thành với Tin mừng và phát triển trong sự hiệp nhất. Con xin hiến dâng bản thân mình để sống trong sự hiệp nhất của Ngài. Xin giúp chúng con biết mang sự hiệp nhất đến những nơi bất hòa và chia rẽ. Lạy Cha chúng con…
WITH JESUS IN THE MORNING
Lent is a time of conversion. The publican of the Gospel is a model for us, he has placed in you, Lord, his trust, saying: “O God, have mercy on the sinner that I am” (Luke 18:13). Paradoxically, sin is a springboard to hope. Yes, you come to give salvation, we hope in you. With Mary, I offer you this day for the intention of Pope Francis this month, so that the Church in China may persevere in fidelity to the Gospel and grow in unity. I offer myself to you to live from the unity that you give. Where discord grows, let us make unity. Our Father….
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Cùng với mẹ Maria, chúng con cầu nguyện cho người Công giáo ở Trung Quốc: “Lạy Đức Nữ Trinh của hy vọng, chúng con dâng lên Mẹ con đường của những người tín hữu ở Trung Quốc. Chúng con nguyện xin Mẹ cầu bầu cùng Thiên Chúa của lịch sử cứu độ, của những khó khăn khổ cực và những nỗ lực, những lời cầu nguyện và sự mong mỏi của các tín hữu đang cầu xin Người. Lạy Nữ Vương Thiên Đàng! Xin ghé mắt thương xem những người con cái đang ca khen danh Mẹ, xin giúp họ chịu đựng, đoàn kết, và hăng hái loan báo Tin Mừng. Xin đồng hành với họ vì một thế giới tràn đầy tình huynh đệ hơn, xin giúp họ có thể mang đến cho mọi người niềm vui của sự tha thứ. Ôi lạy Nữ Vương Thiên Đàng!” (ĐGH Phanxicô)
WITH JESUS DURING A DAY
With Mary, we pray for Catholics in China: “Virgin of hope, we entrust to you the way of believers in the noble land of China. We ask you to present to the Lord of history the tribulations and efforts, the supplications and expectations of the faithful who pray to you, O Queen of Heaven! Watch over your children who praise your name, make them bear, united, the proclamation of the Gospel. Accompany their steps for a more fraternal world, may they bring to everyone the joy of forgiveness, O Queen of Heaven!” (Pope Francis)
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con lắng đọng tâm hồn và suy ngẫm về những gì đã qua. Con có đang ổn không? Con muốn dâng lời tạ ơn vì điều gì? Con thu nhặt lại những cảm xúc cuả một ngày sống, và khám phá ra những khoảnh khắc con đã hành động với lòng biết ơn, lòng nhân từ, sự tích cực, niềm vui và tình bác ái. Những cuộc trò chuyện của con diễn ra như thế nào? Con tạ ơn Chúa vì những lúc con trở nên người kiến tạo hòa bình. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Recover stillness in your heart and reflect on what has passed. How are you doing right now? What do you want to give thanks for? Collect your feelings throughout the day and discover the moments in which you have acted with gratitude, benevolence, positivity, joy and mercy. How have your conversations been? Give thanks to God for the times when you were a peacemaker. Hail Mary…