[Video] Giờ Chặng Đàng Thánh Giá & Chầu Thánh Thể Thứ Sáu Mùa Chay – 20/03/2020

Gx. Tân Định Chầu Thánh Thể Thứ Sáu Mùa Chay – 20/03/2020. Chủ sự giờ chầu: Lm. Gioan Baotixita Đỗ Quốc Vinh, kính mời cộng đoàn cùng hiệp thông.

Kênh Youtube của giáo xứ Tân Định: