Tags: "Lễ kính"

21 Th2
0

Thứ Sáu. LỄ TÔNG TÒA THÁNH PHÊ-RÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

1Pr 5,1-4; Mt 16,13-19.

Xem thêm...
01 Th2
0

Thứ Bảy. DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THỜ. Lễ kính.

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Thánh Gio-an Tê-ô-phan Vê-na Ven (Jean Théophane Vénard), Linh mục (U1861), Tử đạo. Ml 3,1-4 (hoặc Hr 2,14-18); Lc 2,22-40 (hoặc Lc 2,22-32).

Xem thêm...
24 Th1
0

Thứ Sáu. LỄ THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính.

Cv 22,3-16 (hoặc Cv 9,1-22); Mc 16,15-18.

Xem thêm...
12 Th1
0

CHÚA NHẬT. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính.

Is 40,1-5.9-11; Tt 2,11-14;3,4-7; Lc 3,15-16.21-22.

Xem thêm...
29 Th12
0

CHÚA NHẬT. LỄ THÁNH GIA THẤT. Lễ kính.

Bài đọc: Huấn Ca 3,2-6.12-14 (hay 1 Samuel 1,20-22.24-28); Côlôssê 3,12-21 (hay 1 Gioan 3,1-2.21-24). Phúc Âm: Luca 2,41-52.

Xem thêm...
27 Th12
0

Thứ sáu. NGÀY IV TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. CÁC THÁNH ANH HÀI. Lễ kính.

Bài đọc: 1 Gioan 1,5-2,2. Phúc Âm: Mátthêu 2,13-18.

Xem thêm...
26 Th12
0

Thứ năm. NGÀY III TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.

Bài đọc: 1 Gioan 1,1-4. Phúc Âm: Gioan 20,2-8.

Xem thêm...
25 Th12
0

Thứ tư. NGÀY II TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH STÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ kính.

Bài đọc: Công Vụ Tông Đồ 6,8-10; 7,54-60. Phúc Âm: Mátthêu 10,17-22.

Xem thêm...
29 Th11
0

Thứ sáu. THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐÔ. Lễ kính.

Bài đọc: Rôma 10,9-18. Phúc Âm: Mátthêu 4,18-22.

Xem thêm...
123