Người thợ vô danh: Thinh lặng, cầu nguyện và xin vâng

01/05 – Thứ Tư tuần 5 Phục Sinh. – Thánh Giuse thợ.

“Ông ta không phải là con bác phó mộc sao?”

Lời Chúa: Mt 13, 54-58

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà, giảng dạy dân chúng trong hội đường, họ bỡ ngỡ và nói rằng: “Bởi đâu ông này khôn ngoan và tài giỏi như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc ư? Mẹ ông không phải là bà Maria? và Giacôbê, Giuse, Simon và Giuđa không phải là anh em của ông sao? Và tất cả chị em của ông không phải ở nơi chúng ta đó sao? Vậy bởi đâu ông được mọi điều ấy như thế?” Và họ lấy làm gai chướng về Người.

Nhưng Chúa Giêsu nói với họ: “Không có tiên tri nào được vinh dự nơi quê hương và nơi nhà mình”.

Và Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ cứng lòng tin.

Suy niệm: ‘Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa’. Trong một xã hội coi lý lịch là yếu tố tối quan trọng trong việc xác định vị thế của một người, thì  con người tên Giê-su, con bác thợ Giu-se, đồng hương với họ, mãi mãi vẫn sẽ là một bác thợ quèn, sao dám chơi trội lên hàng thượng lưu, trí thức? Bởi thế những lời giảng dạy khôn ngoan, những phép lạ diệu kỳ của Đức Giê-su lại trở thành một hiện tượng gây sốc, một cớ vấp phạm đối với họ. Nhưng điều thế gian cho là điên dại, yếu kém thì Thiên Chúa lại dùng để tỏ rõ sự khôn ngoan và sức mạnh của Ngài (x. 1Cr 1,17-25). Quả vậy, Đức Giê-su, Con Thiên Chúa nhập thể, kế thừa danh hiệu “con bác thợ” từ thánh cả Giu-se, chẳng những để chia sẻ cuộc sống với những người hèn mọn nhất trong xã hội, mà còn để phục hồi sứ mạng của nhân loại lao động để “thống trị trái đất” (St 1,28). Và qua bàn tay lao động của Ngài, nhất là khi “Giê-su, con bác thợ” chịu đóng đinh trên cây gỗ, những việc lao công hèn mọn nhất cũng có giá trị thánh hoá và đem lại ơn cứu rỗi.

Mời Bạn: Bạn thật diễm phúc vì dù bạn là người có địa vị, hoặc chỉ là một người vô danh hèn mọn, những công việc phục vụ âm thầm, nhỏ bé của bạn cũng được thánh hoá và có giá trị vô song khi bạn hành động cùng với Đức Giê-su Ki-tô và trong tinh thần hiến thân của Ngài.

Sống Lời Chúa: Mỗi khi tham dự thánh lễ, bạn dâng lên Chúa những việc phục vụ và bổn phận hằng ngày của bạn kết hợp với hy lễ của Chúa Ki-tô.

Cầu nguyện:  Lạy Chúa, xin cho con biết yêu quý những gì hèn mọnđể nên giống Chúa hơn. Amen. (x. Rm 12,16)