Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

31 Th3
0

Vai trò của Ðấng Messia

31/03 – Thứ ba tuần 5 Mùa Chay. “Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai”. Lời Chúa: Ga 8, 21-30 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái ...

Xem thêm...
30 Th3
0

Ta không kết tội. Hãy đi, đừng phạm tội nữa

30/03 – Thứ hai tuần 5 mùa Chay. “Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi”. Lời Chúa: Ga 8, 1-11 Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm, Người lại ...

Xem thêm...
29 Th3
0

Chúa Giêsu phục sinh Ladarô

29/03 – Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm A. “Ta là sự sống lại và là sự sống”. Lời Chúa: Ga 11, 1-45 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, có một người đau liệt tên là ...

Xem thêm...
28 Th3
0

Dư luận về Chúa Giêsu

28/03 – Thứ bảy tuần 4 Mùa Chay. “Ðấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao?” Lời Chúa: Ga 7, 40-53 Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: “Ông này thật ...

Xem thêm...
27 Th3
0

Nguồn gốc của Chúa

27/03 – Thứ sáu tuần 4 Mùa Chay. “Chúng tìm cách bắt Người, nhưng chưa tới giờ Người”. Lời Chúa: Ga 7, 1-2. 10. 25-30 Khi ấy, Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilêa; Người không muốn đi lại trong ...

Xem thêm...
26 Th3
0

Chứng của Chúa Cha

26/03 – Thứ năm tuần 4 Mùa Chay. “Có người tố cáo các ngươi, đó là Môsê, người mà các ngươi vẫn tin tưởng”. Lời Chúa: Ga 5, 31-47 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do-thái rằng: “Nếu chính ...

Xem thêm...
25 Th3
0

Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai

25/03 – Thứ Tư tuần 4 Mùa Chay – Lễ TRUYỀN TIN. Lễ Trọng. “Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai”. Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành ...

Xem thêm...
24 Th3
0

Chữa người bất toại 38 năm

24/03 – Thứ ba tuần 4 Mùa Chay. “Tức khắc người ấy được lành bệnh”. Lời Chúa: Ga 5, 1-3a. 5-16 Hôm đó là ngày lễ của người Do-thái, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Tại Giêrusalem, gần cửa “Chiên”, có một ...

Xem thêm...
23 Th3
0

Chữa lành con trai một sĩ quan cận vệ

23/03 – Thứ hai tuần 4 Mùa Chay. “Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi”. Lời Chúa: Ga 4, 43-54 Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilêa. Chính Người đã nói: “Không vị tiên tri nào được ...

Xem thêm...