Thông báo của Tòa Giám mục: Chúa Nhật truyền giáo và Thánh Lễ cầu nguyện cho các Linh mục qua đời

Dưới đây là toàn văn thông báo của Tòa Giám Mục về Chúa Nhật truyền giáo và Thánh Lễ cầu nguyện cho các Linh mục qua đời, xin thông báo để cộng đoàn được biết và hiệp ý cầu nguyện:

————————————–

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2018

Kính Cha,

Có hai điểm con xin trình cha:

1. Chúa nhật 29 thường niên, 21 tháng 10 năm 2018, là Chúa nhật Truyền Giáo. Theo truyền thống xưa nay, toàn thể giáo phận sẽ đóng góp cho quỹ truyền giáo của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

Vậy xin Cha vui lòng báo cho anh chị em giáo dân biết trước một tuần lễ (Chúa nhật 28 thường niên, 14.10.2018) để họ chuẩn bị.

2. Giáo phận chúng ta vẫn có truyền thống tốt đẹp là dành một ngày trong tháng 11 để dâng thánh lễ cầu nguyện cho quý Đức Cha và quý Cha đã từng phục vụ giáo phận mà nay đã qua đời.

Năm nay, Đức Cha Giám Quản sẽ chủ tế thánh lễ nói trên vào lúc 8giờ30 sáng thứ Năm 08.11.2018 tại nhà thờ Chí Hoà, 149 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình.

Vậy xin Cha cố gắng thu xếp để tham dự thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho quý Bề trên và anh em linh mục thân yêu của chúng ta.

Con xin chân thành cám ơn Cha.

Linh mục Tổng Đại Diện

(đã ký và đóng dấu)

Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN

Văn bản gốc: Chúa Nhật truyền giáo và Thánh Lễ cầu nguyện cho các Linh mục qua đời