Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít

18/10 – Thứ Năm tuần 28 thường niên – THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.

Lời Chúa: Lc 10, 1-9

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường.

“Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: “Bình an cho nhà này”. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi”.

Suy niệm:

Chúa Giê-su mang tình yêu đến trần gian và Người muốn bất cứ nơi nào trên trần gian này cũng được đầy ắp yêu thương. Hôm nay Chúa chọn và sai bảy mươi hai môn đệ vào giữa cuộc đời, để trao ban tình yêu và bình an của Chúa cho người khác, tình yêu và bình an mà bấy lâu nay các ông đã lãnh nhận.

Ơn gọi nào cũng xuất phát từ ý định của Thiên Chúa. Trên hết, đó là ơn gọi được làm con Chúa. Vì thế, chúng ta cần trân trọng và sống đúng với ơn gọi ấy qua việc mang bình an, tình yêu và niềm vui đến cho những người mà chúng ta gặp gỡ, trước tiên là những người trong chính gia đình chúng ta.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, bảy mươi hai môn đệ năm xưa đã ra đi mang tình yêu và bình an của Chúa cho mọi người. Hôm nay qua sách Tin Mừng và Công vụ Tông đồ mà Thánh sử Luca đã viết, chúng con cũng đã nhận được tình yêu thương và bình an, nhất là lòng thương xót và ơn cứu độ của Chúa. Xin cho gia đình chúng con cũng biết viết tiếp trang Tin Mừng ấy bằng lòng sám hối chân thành, bằng tình yêu và lòng thương xót đối với hết mọi người. Amen.