Lòng thương xót vô biên của Chúa

08/11 – Thứ Năm tuần 31 thường niên.
“Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”.

Lời Chúa: Lc 15, 1-10

Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người Biệt phái và Luật sĩ lẩm bẩm rằng: “Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng”. Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: “Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: “Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!” Cũng vậy tôi bảo các ông: Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải.

“Hay là người đàn bà nào có mười đồng bạc, nếu mất một đồng, mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những người láng giềng đến mà rằng: “Chị em hãy vui mừng với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất”. Cũng vậy, tôi bảo các ông: Các thiên thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”.

  • Suy niệm:

Người Do Thái tự hào là đạo đức nên xa tránh và khinh dể người có tội. Còn Chúa Giê-su thì nói: “Các thiên thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải.” Chúa Giê-su mặc khải cho chúng ta Đấng Thiên Chúa đi tìm tội nhân, như người mục tử đi tìm chiên lạc, như người phụ nữ quét nhà tìm đồng bạc bị mất. Thiên Chúa đi tìm tội nhân để tha thứ, chữa lành và đưa về nhà. Nếu Thiên Chúa là người cha yêu thương như thế, tại sao chúng ta còn chần chừ trong con đường tội lỗi? Nếu Thiên Chúa đi tìm kẻ có tội để chữa lành, tại sao chúng ta dám lên án và khinh dễ người khác, làm cho họ xa Chúa hơn?

  • Cầu nguyện:

Lạy Chúa, chúng con đã nhiều lần lạc xa Chúa. Xin giúp chúng con nhận ra Chúa luôn yêu thương và kiên nhẫn chờ đợi, để chúng con biết quyết tâm sửa đổi đời sống. Lạy Chúa, xin cho gia đình chúng con luôn biết sống làm gương sáng cho nhau, giúp nhau sống tinh thần Phúc Âm, quảng đại, yêu thương nhau hết mình như Chúa luôn yêu thương và kiên nhẫn chờ đợi chúng con trở về khi chúng con lầm lạc.

Nguồn: Gia đình cầu nguyện
với Lời Chúa hằng ngày