Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn các Linh mục, Tu sĩ, Hội đồng mục vụ & Ân nhân của giáo xứ đã qua đời

GXTĐ – Chiều nay, Thứ Ba 06/11/2018 tại Giáo xứ Tân Định, Cha Sở Phaolô Nguyễn Quốc Hưng đã dâng Thánh Lễ đặc biệt cầu nguyện cho các Đức Giám mục, Linh mục, Tu sĩ, Hội Đồng Mục Vụ các thời kỳ, ân nhân và các giáo dân đã qua đời. Cùng dâng thánh lễ với ngài còn có thầy sáu Đaminh và cộng đoàn là những thân nhân, ân nhân trong xứ đạo Tân Định.

Trong bài giảng lễ, thầy sáu Đaminh đã mời gọi cộng đoàn hãy thay đổi để từ bỏ mọi sự thế gian mà đáp lại lời mời của Chúa.

Phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa, đó chắc chắn là một khao khát mạnh mẽ của mỗi người Ki-tô hữu chúng ta, nhất là những linh hồn đang còn chịu sự thanh luyện nơi lửa luyện ngục, trong đó có những thân nhân, ân nhân chúng ta đang cầu nguyện ngày hôm nay.

Người thanh niên trong tin mừng hôm nay, anh ta tìm kiếm kho tàng trên trời nhưng vẫn bám chặt lấy gia tài dưới đất. Tuy nhiên, thật đáng tiếc là cả hai điều ấy đều không thể cùng tồn tại với nhau. Chúng ta không thể có được lời mời tham dự bàn tiệc Thiên Quốc trong khi vẫn mãi mê chạy theo những lôi kéo của tiền tài danh vọng.

Ngay bây giờ có lẽ chúng ta vẫn không thể cảm nhận hết được hậu quả của sự lựa chọn ấy, nhưng những người anh chị em đã ra đi trước chúng ta thì họ đã trải qua, chỉ có điều giờ đây dù có hối tiếc vì những lựa chọn sai lầm của mình thì cũng là quá muộn. Các linh hồn chỉ còn có thể cậy nhờ vào lòng thương xót của Thiên Chúa qua lời cầu nguyện của chúng ta.

Tham dự Thánh lễ hôm nay, chúng ta xin Chúa dủ lòng thương xót và tha thứ tội lỗi của những thân nhân, ân nhân, những người đã dày công xây dựng giáo xứ chúng ta qua biết bao năm qua mà nay còn giam cầm nơi lửa luyện ngục, xin Chúa đưa họ vào dự bàn tiệc nước Chúa. Đồng thời chúng ta cũng xin Chúa cho sáng soi mỗi người chúng ta để mọi ngày chúng ta luôn biết đáp lại lời gọi mời của Chúa.

Kết thúc thánh lễ, cộng đoàn đã cùng viếng nhà chờ phục sinh, đọc kinh cầu nguyện cho các linh hồn nơi đây và các Thánh tử đạo Việt Nam.

Một số hình ảnh trong Thánh lễ: