Chúa Giêsu và người dâng cúng nhiều hơn hết

11/11 – Chúa Nhật tuần 32 Thường Niên năm B.
“Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết”.

Lời Chúa: Mc 12, 38-44

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: “Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết án nghiêm ngặt hơn”.

Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền.

Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu.

Người liền gọi các môn đệ và bảo: “Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết.

Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình”.

  • Suy Niệm:

Đức Giêsu nhìn thấy tất cả những người bỏ tiền vào thùng dâng cúng, nhưng Đức Giêsu chỉ lên tiếng về hai đồng kẽm từ cái túng thiếu của bà góa nghèo, mà đối với Đức Giêsu bà đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.

Về phần tôi, tôi đã bỏ gì vào thùng đó? Có phải là những việc lành phúc đức, hay những thành công vang dội… Những điều này Số đủ để tôi được cứu độ, và tôi có tự hào trước mặt Thiên Chúa về những điều này không? Như vậy, đồng kẽm của tôi thật sự là gì? Đó là sự nỗ lực hướng thượng của tôi, dù có thể vẫn còn đó những thất bại và sụp đổ. Những nỗ lực này có thể vô vọng trước mặt người đời, những lại có giá trị trước mặt Đức Giêsu đầy lòng nhân từ.

  • Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đòi hỏi nơi chúng con sự chân thành và quảng đại thật sự. Xin giúp chúng con biết tích cực cộng tác để xây dựng Giấ Hội. Xin cho mọi thành viên trong gia đình chúng con biết hy sinh cái tôi ích kỷ, biết quan tâm đến nhu cầu của nhau, để gia đình chúng con ngày càng yêu thương nhau hơn. Amen.

Nguồn: Gia đình cầu nguyện
với Lời Chúa hằng ngày