Thông báo: Tuần 11/11 – 17/11/2018

 1. Chúa nhật 18/11/2018 có Lễ kính trọng thể các Thánh tử đạo Việt Nam, xin anh chị em cũng cầu nguyện cho ca đoàn Hương Chiều nhân ngày bổn mạng.
 2. Năm thánh kỷ niệm 30 năm ngày các Thánh tử đạo Việt Nam được tôn phong lên bậc hiển thánh sẽ kết thúc vào ngày 24/11 tới đây, xin anh chị em lưu ý để được lãnh nhận ơn toàn xá khi đi viếng các nơi hành hương được chỉ định.
 3. Chúa nhật 18/11/2018 cũng là ngày Thế Giới người nghèo sẽ được Giáo Hội cử hành lần thứ hai với chủ đề “Người nghèo này kêu lên và Chúa lắng nghe họ”. Xin anh chị em cùng quan tâm chia sẻ.
 4. Số tiền anh chị em giúp cho Đại Chủng Viện tuần trước được 41 triệu 600 nghìn đồng. Tuần này xin anh chị em giúp cho việc trùng tu nhà thờ Đức Bà.

LỊCH TUẦN 11/11 — 17/11

 • Chúa nhật, 11/11: CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN.
 • Thứ hai, 12/11: Thánh Jôsaphat, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
 • Thứ ba, 13/11:
 • Thứ tư, 14/11:
 • Thứ năm, 15/11: Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.
 • Thứ sáu, 16/11: Thánh nữ Margarita Scotland. Thánh Gertruđê, trinh nữ.
 • Thứ bảy, 17/11: Thánh nữ Êlisabeth Hungari. Lễ nhớ.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng