Tỉnh thức cầu nguyện

01/12 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 34 thường niên.
“Các con hãy tỉnh thức, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến”.

Lời Chúa: Lc 21, 34-36

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề bởi chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!”

  • Suy niệm:

Lời Chúa nhắc nhở mỗi người Kitô hữu về ngày Chúa trở lại trần gian lần thứ hai để xét xử nhân loại: “Các con hãy giữ mình kẻo lòng các con ra nặng nề, bởi chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con.” Để chuẩn bị cho ngày Chúa Giêsu đến, mỗi người cần lưu ý đến hai thái độ để chuẩn bị. Thái độ thứ nhất là tỉnh thức, đó là biết xa tránh lối sống ăn chơi tội lỗi, để giữ tâm hồn trong sạch. Thái độ thứ hai là cầu nguyện, để khỏi sa chước cám dỗ.

  • Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin giúp gia đình chúng con biết tỉnh thức và cầu nguyện, bằng cách luôn lắng nghe và thực hành Lời Chúa trong đời sống, để gia đình chúng con luôn chuẩn bị sẵn sàng đón Chúa.

Nguồn: Gia đình cầu nguyện
với Lời Chúa hằng ngày