Tỉnh thức và cầu nguyện.

02/12 – Chúa Nhật tuần 1 Mùa Vọng năm C.
“Giờ cứu rỗi các con đã gần đến”.

Lời Chúa: Lc 21, 25-28, 34-36

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả.

Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến. Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con, như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất.

Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!”

  • Suy Niệm:

Lời Chúa hôm nay nói về hai điều. Một là, ngày tận thế và quang lâm (21,25-28). Tất cả những thế lực mà người ta coi là vững chắc như mặt trời, mặt trăng, tinh tú, biển… đều bị lay chuyển để nhường cho quyền lực của Con Người lên ngôi. Trước tình huống đó, “muôn dân” – những kẻ không có đức tỉn – sẽ lo sợ hoang mang, vì chỗ dựa của họ đã bị lung lay. Hai là, thái độ của các môn đệ Đức Giê-su phải có (21,34-36): thái độ tỉnh thức và sẵn sàng. Nếu bất cứ lúc nào cũng nghĩ đến việc Chúa đến thì dù cho có thình lình, đột ngột, họ cũng không ngỡ ngàng. Và thái độ kiên trì cầu nguyện: cầu nguyện đê xin Người mau đến, cầu nguyện để xin ơn đứng vững trước những chuyển biến của mọi sự.

  • Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin ban ơn giúp gia đình chứng con biết “tỉnh thức và cầu nguyện” bằng cách lắng nghe và thi hành ý Chúa. Có như thế chúng con mới xứng là môn đệ của Chúa, và chúng con sẽ sống trong hân hoan vui mừng, vì hy vọng ơn cứu độ Chúa sẽ đến với chúng con. Amen.

Nguồn: Gia đình cầu nguyện
với Lời Chúa hằng ngày