Mẹ Chúa và anh em Chúa Giêsu

29/01 – Thứ Ba tuần 3 thường niên.
“Ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta”.

Lời Chúa: Mc 3,31-35

Khi ấy, mẹ Chúa Giêsu và anh em Người đến và đứng ở ngoài sai người vào mời Chúa ra.

Bấy giờ có đám đông ngồi chung quanh Người và họ trình với Người rằng: “Kìa mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy”.

Người trả lời rằng: “Ai là mẹ Ta? Ai là anh em Ta?”

Rồi đưa mắt nhìn những người ngồi vòng quanh, Người nói: “Ðây là mẹ Ta và anh em Ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta”.

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân từ, con xin dâng lên Cha ngày hôm nay, để cầu nguyện cho những người trẻ trên toàn thế giới sẽ loan báo niềm vui Tin Mừng cho nhân loại và xin cho họ nhận ra được Chúa Giêsu trong những người mà họ gặp gỡ. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Gracious Father, I offer you this day, that the young people of the whole world will proclaim the joy of the Gospel to the world and recognize Jesus in those people they encounter. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Thiện hảo cùng với tình yêu, công bình và hiệp nhất, là những điều ta không thể đạt được một lần cho tất cả, rồi thôi, mà phải cố gắng từng ngày.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin hướng dẫn con tiến bước theo nẻo đường thiện hảo.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Goodness, together with love, justice and solidarity, are not achieved once and for all; they have to be realized each day.” (Pope Francis) Guide me, Lord, along the path of goodness.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, con biết rằng hôm nay cũng như bao ngày khác, Chúa luôn bước đi cùng con, và chia ngọt sẻ bùi với con. Sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời con thực sự là ân sủng lớn lao mà con luôn luôn biết ơn. Những ân sủng này cho con cảm thấy rằng con được bảo vệ và nâng đỡ trong suốt ngày sống của con. Xin giúp con khắc ghi kỹ những điều này, đặc biệt là những lúc con khó cảm thấy sự hiện diện của Chúa. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, I know that today, as always, you walked with me and shared my joys and my sorrows. Your presence in my life is a grace for which I am always grateful and which makes me feel protected and sustained throughout my day. Help me to always remember this, especially during times when it is difficult to feel your presence. [Hail Mary]