Tảng đá Phêrô

22/02 – Thứ Sáu tuần 6 thường niên – LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính.
“Con là Ðá, Cha sẽ trao cho con chìa khoá nước trời”.

Lời Chúa: Mt 16, 13-19

Khi ấy, Chúa Giêsu đến miền Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?”

Các ông thưa: “Kẻ thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một trong các tiên tri!”

Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?”

Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời là “vị mục tử nhân lành”, Cha đã trao phó cho thánh Phêrô nhiệm vụ dẫn dắt và bảo vệ đoàn chiên của Cha. Xin bảo vệ Đức Giáo Hoàng là đấng kế vị thánh Phêrô và giúp đỡ người lèo lái con thuyền Giáo Hội đến gần Cha hơn. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, you are the “Good Shepherd,” who gave to Peter the task of leading and protecting your flock, protect the Holy Father, successor of Peter, and help him to guide the Church closer to you. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Chúa Giêsu đã trao cho thánh Phêrô chìa khóa để mở cửa vào Nước Trời, và không đóng nó lại.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin mở trái tim con ra để con đón nhận tất cả những người mà con gặp gỡ hôm nay.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Jesus entrusted to Peter the keys to open the entrance to the kingdom of heaven, and not to close it.” (Pope Francis) May my heart be open, Lord, to all those I encounter today.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào cuối ngày hôm nay, con cảm thấy mình có chút giống thánh Phêrô, háo hức bước theo Chúa nhưng thiếu kiên định và mong manh yếu đuối, thậm chí đôi lúc con còn hèn nhát nữa. Lạy Chúa, xin giúp con trở thành người quản gia đáng tin cậy, can đảm và trung thành, sẵn sàng giúp đỡ những người đang cần đến con. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I feel a bit like St. Peter: eager to follow you, but inconstant and fragile and sometimes even cowardly. Help me, Lord, to become a reliable, courageous and faithful steward, ready to help those in need. Hail Mary