Điều kiện vào Nước Thiên Chúa

02/03 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 7 thường niên.
“Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó”.

Lời Chúa: Mc. 10, 13-16

Khi ấy, người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để Người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ.

Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng: “Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng.

Thầy bảo thật các con: Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó”. Rồi Người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân lành, hôm nay, xin Cha ban sức mạnh cho con, để con đủ sức chịu đựng mọi cuộc bách hại tác động đến đức tin của con. Con xin dâng lên Cha ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Gracious Father, grant to me strength this day, so that, I may be able to suffer well any persecution on account of my beliefs. I offer this day for the intention of the Holy Father for this month. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Thiên Chúa là Đấng mà chẳng ai có thể vượt qua về lòng quảng đại, vẫn dùng bạn và tôi để giúp đỡ những anh chị em của chúng ta.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin làm cho con nên khí cụ bình an của Ngài.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“God, who cannot be outdone in generosity, still uses you and me to help our brothers and sisters.” (Pope Francis) Lord, make me an instrument of your peace.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi một ngày nữa khép lại, con hồi tâm nhìn về ngày sống của mình, và thực sự nhận ra rằng, con đã bước đi thật gần cùng Ngài trong suốt ngày hôm nay. Lạy Chúa, xin đừng bao giờ để con nghĩ rằng con có thể tự bước đi một mình, nhưng xin làm cho con trở nên chứng nhân cho mọi người về sự hiện diện của Chúa trong đời con. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As another day ends, I dwell upon my day and the reality that I have walked through this day with you, Lord, by my side. Never let me think that I can walk alone, but let me witness to all of your presence in my life. Hail Mary