Bất khả phân ly

01/03 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 7 thường niên.
“Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ”.

Lời Chúa: Mc. 10, 1-12

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt xứ Giuđêa và miền bên kia sông Giođan. Dân chúng lại tụ họp bên Người và Người lại dạy dỗ họ như thường lệ.

Những người biệt phát đến gần và hỏi thử Người rằng: “Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?” Người đáp: “Môsê đã truyền cho các ông thế nào?” Họ thưa: “Môsê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị”.

Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: “Chính vì sự cứng lòng của các ông mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Vì thế, họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không thể phân rẽ”.

Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó. Và Người bảo các ông: “Ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác, thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước. Và người nữ bỏ chồng mà lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, trong ngày thứ sáu đầu tháng hôm nay, Ngày Thế Giới Cầu Nguyện theo Ý Đức Giáo Hoàng, con xin dâng ngày sống của con với bao niềm vui và cả những đau khổ, để cầu nguyện cho các cộng đồng Kitô hữu, cách riêng là những cộng đồng đang bị bách hại, cảm nhận được rằng Đức Ki-tô luôn gần gũi họ, và xin cho các quyền lợi của họ luôn được tôn trọng. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, today on this first Friday of the month, the World Day of Prayer for the Pope’s Intentions, I offer my day, all its joys and sufferings, that Christian communities, especially those who are persecuted, feel that they are close to Christ and have their rights respected. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Khi bạn gặp gỡ tha nhân trong Chúa, chắc chắn rằng Thiên Chúa sẽ làm cho bạn nhiều điều ngạc nhiên.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin ở lại với con hôm nay và giúp con nhìn thấy Chúa nơi những người mà con gặp gỡ.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“When you meet other people in the Lord, you can be sure God’s surprises will follow.” (Pope Francis) Stay with me, Lord, throughout this day and help me to see you in those I encounter.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Chúa ơi, vào thời khắc cuối ngày hôm nay, con xin ở lại trong tình yêu bao la của Ngài. Con cũng nhìn lại nhiều sự kiện đã diễn ra trong ngày với tâm tình tri ân cảm tạ, khi con đáp lại tình yêu của Ngài. Ước gì những người con gặp gỡ đều có thể nhận thấy nơi con hình ảnh phản chiếu sự tốt lành và lòng thương xót của Chúa. Kính Mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I dwell upon the greatness of your love, O Lord. I also look with gratitude at various events of this day when I could respond to this love. Grant that those I encounter may recognize in me the reflection of your goodness and mercy. Hail Mary