Quyết liệt theo Chúa

28/02 – Thứ Năm tuần 7 thường niên.
“Thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn đủ cả hai tay mà phải vào hoả ngục”.

Lời Chúa: Mc. 9, 41–50

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai cho các con (uống) một ly nước vì lẽ các con thuộc về Ðấng Kitô, thật Thầy bảo các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn.

“Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hoả ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hoả ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hoả ngục, nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt. Vì mọi người sẽ bị ướp bằng lửa.

“Muối là vật tốt, nhưng nếu muối ra lạt, các con lấy gì mà ướp nó cho mặn lại được? Các con hãy có muối ở trong mình và sống hoà thuận với nhau”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, vào thời khắc cuối tháng này, con cảm tạ Chúa về tất cả những gì con nhận được trong những tuần qua. Con xin dâng ngày hôm nay hiệp cùng ý nguyện của ĐGH Phanxicô trong tháng này là xin cho mọi người biết quảng đại tiếp đón những nạn nhân của tệ nạn buôn người, cưỡng bức mại dâm và bạo lực. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, at the end of this month I thank you, Lord, for all the gifts you have given me during the past few weeks. I offer my day for the intentions of Pope Francis for this month, for a generous welcome of the victims of human trafficking, of enforced prostitution, and of violence. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Cầu nguyện là chìa khóa để mở cánh cửa Lòng Thương Xót của Thiên Chúa”. (ĐGH Phanxicô) Xin cho việc cầu nguyện luôn là tâm điểm trong ngày sống của con.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Prayer is the key that opens God’s merciful heart.” (Pope Francis) May prayer always be a central part of my day.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào thời khắc cuối ngày, con cảm tạ Chúa vì lòng quảng đại mà Ngài dành cho con. Xin gia tăng niềm tin và sự tận tâm của con đối với tha nhân để con có thể tiếp tục nuôi dưỡng trong trái tim mình một tình yêu sâu đậm và sự quan tâm đến những người đang đau khổ, cùng chia sẻ cuộc sống con cho họ. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I thank you, Lord, for your generosity toward me. Increase my faith and my commitment to others, so that I may continue to cultivate in my heart a deep love and attention for those who are suffering and to spend my life for them. Hail Mary