Cám dỗ của Chúa Giêsu

10/03 – Chúa Nhật 1 Mùa Chay năm C.
“Thánh Thần thúc đẩy Chúa vào hoang địa, và chịu cám dỗ”.

Lời Chúa: Lc 4, 1-13

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời vùng sông Giođan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa ở đó suốt bốn mươi ngày, và chịu ma quỷ cám dỗ.

Trong những ngày ấy, Người không ăn gì và sau thời gian đó, Người đói. Vì thế, ma quỷ đến thưa Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi”. Chúa Giêsu đáp: “Có lời chép rằng: Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa”.

Rồi ma quỷ lại đem Người lên cao hơn cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ và nói với Người rằng: “Tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi và tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông sấp mình thờ lạy tôi, thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông!” Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình Người thôi”.

Rồi ma quỷ lại đưa Người lên Giêrusalem, để Người trên góc tường cao đền thờ và bảo rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng: “Chúa sẽ truyền cho Thiên Thần gìn giữ ông!” Và còn thêm rằng: “Các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá”. Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi!”

Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha mến yêu, khi con đang tiếp tục hành trình mùa Chay Thánh, xin giúp con đối mặt với những cám dỗ trong hoang mạc và chiến thắng chúng bằng tình yêu của Cha đang lớn dần trong lòng trung thành của con. Con xin dâng ngày hôm nay cho Cha để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…..

WITH JESUS IN THE MORNING

Loving Father, as I continue my Lenten journey, help me to face the many temptations in the desert and overcome them with your Love, growing in my fidelity to you. I offer this day in particular for the intentions of Pope Francis for this month. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Điều gì sẽ xảy ra với chúng ta, nếu Thiên Chúa không thường xuyên ban cho chúng ta cơ hội để làm lại từ đầu?” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin thương xót con và ban ân sủng để con có thể bắt đầu và lại bắt đầu một cuộc đời dành riêng cho Chúa.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“What would happen to us if God did not always give us the chance to start over again?” (Pope Francis) Have mercy on me, Lord, and grant me the grace to begin again a life dedicated to you.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào thời khắc cuối ngày hôm nay, con suy xét lại những khoảnh khắc đã trôi qua. Con đã làm theo ý muốn của Chúa tốt như thế nào? Con do dự hay con đã hoàn toàn thực thi kế hoạch của Chúa dành cho con ? Lạy Chúa, xin chỉ dạy để con trở nên người môn đệ biết vâng nghe và tin tưởng vào kế hoạch đầy tình thương của Chúa cho cuộc đời con. Kính Mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I examine the many moments that have passed. How well did I follow your will? Was I hesitant or did I embrace fully your plan for me? Teach me, Lord, how to be an obedient disciple, trusting in your merciful plan for my life. Hail Mary