Thông báo: Tuần 10/03 – 16/03/2019

  1. Trong Mùa Chay vào 16 giờ 30 thứ sáu hàng tuần có chặng đàng Thánh Giá trong nhà thờ. Mời Cộng đoàn cùng tham dự.
  2. Xin gởi đến anh chị em báo cáo của Ban trùng tu nhà thờ Chánh Tòa Đức Bà về công việc đã làm trong năm 2018 vừa qua và những việc sẽ làm trong thời gian tới. Xin anh chị em nhận thư và tiết kiệm trong Mùa Chay thánh này để giúp cho công việc trùng tu như lời Đức Cha giám Quản Giuse trong thư mục vụ Mùa Chay năm nay: một việc rất cụ thể để tất cả chúng ta thể hiện tư cách con cái Thiên Chúa của mình trong hoàn cảnh hiện tại của Tổng giáo phận là tiếp tục tiếp tục cộng tác tích cực trong công việc trùng tu Nhà Thờ Chánh Tòa qua lời cầu nguyện cũng như những hy sinh đóng góp vật chất. Đợt quyên góp này sẽ kéo dài từ đầu mùa Chay đến hết mùa Phục Sinh năm nay. Giáo xứ sẽ nhờ Quý vị trưởng khu sẽ đên từng gia đình trong giáo khu nhận sự đóng góp của anh chị em vào tuần thứ 5 Mùa Chay từ ngày 07/04/2019 đến ngày 13/04/2019.
  3. Số tiền anh chị em giúp cho giúp cho Đại Chủng viện Thánh Giuse tuần qua được 40 triệu đồng. Xin cám ơn cộng đoàn. Hôm nay Xin giúp cho công việc từ thiện bác ái của giáo xứ.

LỊCH TUẦN 10/03/ – 16/03/2019

  • Chúa nhật, 10/03: CHÚA NHẬT I MÙA CHAY.
  • Thứ hai, 11/03:
  • Thứ ba, 12/03:
  • Thứ tư, 13/03: Kỷ niệm 6 năm ngày Đức Cha Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng.
  • Thứ năm, 14/03:
  • Thứ sáu, 15/03:
  • Thứ bảy, 16/03:

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng