Dụ Ngôn Tá Điền Vườn Nho

22/03 – Thứ sáu tuần 2 Mùa Chay.
“Ðứa con thừa tự kia rồi, nào anh em, chúng ta hãy giết nó”.

Lời Chúa: Mt 21, 33-43. 45-46

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh; đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa.

Ðến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: “Ðứa con thừa tự kia rồi: Nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó”. Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào?

Các ông trả lời: “Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi”. Chúa Giêsu phán: “Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh sao:

“Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc; đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta?” Bởi vậy, Ta bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái”.

Các Thượng tế và biệt phái nghe dụ ngôn đó, thì hiểu Người ám chỉ về mình. Họ liền tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì thiên hạ đều tôn Người là Tiên tri.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha từ nhân, lịch sử chứa đựng đầy rẫy những bất công, bạo lực, khủng bố và bắt bớ; ngay cả chính Con Một của Cha cũng đã nếm trải những điều ấy. Chỉ có tình yêu của Cha mới có thể ban cho chúng con sức mạnh để chịu đựng và hi sinh bản thân mình cho tha nhân. Con xin dâng lên Cha ngày hôm nay để cùng hiệp thông theo ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Gracious Father, history is full of injustices, violence, and persecutions; even your Son was not spared! Only your love can give us the strength to endure and to offer ourselves for others. I offer this day for the intention of the Holy Father for this month. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Bây giờ là lúc thuận tiện để ta giao hòa với Thiên Chúa, bởi ngụp lặn mãi trong con đường của sự dữ, làm cho ta chuốc lấy những nỗi buồn vô hạn.” (ĐGH Phanxicô) Xin dẫn dắt con, lạy Chúa, biết bước đi trên con đường của sự sống.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Now is the time to be reconciled with God. Staying on the path of evil is only a source of sadness.” (Pope Francis) Lead me, Lord, along the path of life.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, tâm hồn con luôn thao thức cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa. Khi đêm dần buông, con đặt mình trước mặt Chúa, mọi nỗi lo lắng của con xin trút cả cho Ngài với lòng xác tín rằng: Ngài sẽ có cách mang lại sự bình an cho tâm hồn con. Lạy Chúa, xin giúp con có thể yêu thương những người xung quanh con và đón nhận họ mà không nghi ngại, e dè. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

My heart is restless until it rests in you, Lord. As the evening comes to an end, I lay myself before you, all my worries with the certainty that you will know how to restore peace within my heart. Lord, help me to be able to love my neighbor and to receive them without reservation. Hail Mary