Chương trình Tuần Thánh & Phục Sinh 2019

TĨNH TÂM MÙA CHAY:

Người lớn:

 • Thời gian: Thứ Hai, Thứ Ba, và Thứ Tư – ngày 25, 26 và 27/03/2019 lúc 19 giờ 00.
 • Cha giảng phòng: Cha Phaolô Nguyễn Thành Sang – Giáo sư Đại Chủng Viện Thánh Giuse.
 • Lưu ý: Trước tĩnh tâm vẫn có thánh lễ lúc 17 giờ 30.

Thiếu nhi:

 • Thời gian: Thứ Năm, Thứ Sáu – ngày 28 và 29/03/2019 lúc 19 giờ 00.
 • Cha giảng phòng: Cha F.X Chu Gia Nghĩa – Cha phó Hòa Hưng.
 • Lưu ý: Trước tĩnh tâm vẫn có thánh lễ lúc 17 giờ 30.

GIẢI TỘI MÙA CHAY:

Giải tội thiếu nhi:

 • Sáng Chúa Nhật 07/04/2019: từ 8g30 đến 9g45

Giải tội người lớn:

 • Chiều Chúa Nhật 07/04/2019: Từ 17g00 đến 18g00
 • Chiều Thứ Hai 08/04/2019: Từ 18g00 đến 19g45 (có 20 cha giải tội)
  Lưu ý: Các cha không ngồi toà thứ năm, sáu, bảy Tuần Thánh

Giải tội Chúa Nhật Lễ Lá:

 • Trước lễ 17g30 Thứ Bảy 14/04/2019, trước lễ thiếu nhi và trước lễ 05g00 Chúa Nhật 15/14/2019

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH

Chúa Nhật Lễ Lá 14/04/2019:

 • Sáng: 5g00; 6g15; 7g30; 9g00
 • Chiều: 16g00; 17g30; 19g00
  Lưu ý: Có làm phép lá tại tiền đường và kiệu lá vào Nhà Thờ

Thứ Hai, Ba, Tư Tuần Thánh 15-16-17/04/2019:

 • Từ 18g00 đến 19g00: Cầu nguyện Taize, suy gẫm Lời Chúa.

Thứ Năm Tuần Thánh 18/04/2019: Lễ Tiệc Ly

 • Sáng: 5g00 – Đọc kinh Phụng vụ – Suy niệm
 • Chiều: Lễ Tiệc Ly tại Nhà thờ giáo xứ
  • 17g30: Thánh lễ cho thiếu nhi. (Sau lễ thiếu nhi viếng Chúa 15 phút)
  • 19g30: Thánh lễ cho người lớn. (Người được Rửa Chân được chọn ngẫu nhiên trong Thánh Lễ)
  • – 21g00 – 21g45: Giới trẻ con Đức Mẹ Tân Định hướng dẫn Chầu Mình Thánh Chúa.
  • – 21g45 – 22g30: Các Liên Giáo Khu: Thánh Thành (Khu 4), Thánh Gẫm (Khu 5), Thánh Minh (Khu 6) hướng dẫn Chầu Mình Thánh Chúa.
  • – 22g30 – 23g15: Các Đoàn thể Bà mẹ Công giáo hướng dẫn Chầu Mình Thánh Chúa.

Thứ Sáu Tuần Thánh 19/04/2019: Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giê-su
Ăn chay – kiêng thịt: Đóng góp cho quỹ dự phòng thiên tai của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

 • Sáng 5g00: Đọc kinh Phụng vụ – Suy niệm
 • Chiều: Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giê-su
  • 16g45: Chặng đàng Thánh Giá ngoài Nhà thờ
  • 17g30: Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giê-su dành cho thiếu nhi.
  • 20g00: Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giê-su dành cho người lớn.
   Hôn chân Chúa trong nhà thờ sau nghi thức. Việc hôn chân Chúa sẽ kết thúc lúc 15g00 thứ bảy Tuần Thánh.

Thứ Bảy Tuần Thánh 20/04/2019: Vọng Phục Sinh

 • Sáng 5g00: Đọc kinh Phụng vụ – Suy niệm
 • Tối: Thánh lễ Vọng Phục Sinh
  • 18g00: Thánh lễ Vọng Phục Sinh dành cho thiếu nhi
  • 20g30: Thánh lễ Vọng Phục Sinh dành cho người lớn

Chúa Nhật Phục Sinh 21/04/2019: Mừng Chúa sống lại

 • Sáng: Lễ 6g15, 7g30, 9g00
 • Chiều: Lễ 16g00, 17g30, 19g00