Người giầu có và Ladarô

21/03 – Thứ năm tuần 2 Mùa Chay.
“Con đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ”.

Lời Chúa: Lc 16, 19-31

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: “Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy.

Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các thiên thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hoả ngục, phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đằng xa có Abraham và Ladarô trong lòng Ngài, liền cất tiếng kêu la rằng: “Lạy Cha Abraham, xin thương xót tôi và sai Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này. Abraham nói lại: “Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Ladarô được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ. Vả chăng, giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn tự đây qua đó, không thể qua được, cũng như không thể từ đó qua đây được”.

Người đó lại nói: “Ðã vậy, tôi nài xin cha sai Ladarô đến nhà cha tôi, vì tôi còn năm người anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ cũng phải sa vào chốn cực hình này”. Abraham đáp rằng: “Chúng đã có Môsê và các tiên tri, chúng hãy nghe các Ngài”. Người đó thưa: “Không đâu, lạy Cha Abraham! Nhưng nếu có ai trong kẻ chết về với họ, thì ắt họ sẽ hối cải”. Nhưng Abraham bảo người ấy: “Nếu chúng không chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha là Đấng sáng tạo muôn loài. Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa xuân. Muôn vật đã thức tỉnh. Vì vậy, Chúa ơi con cũng mong tâm hồn con cũng được thức tỉnh để cầu nguyện cho những người Kitô hữu đang chịu bách hại về đức tin, và xin cho quyền tự do tôn giáo luôn được công nhận trên toàn thế giới. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Father of All Creation, today is the first day of spring. Nature awakens and so, Lord, I also wish my heart to awaken in prayer for Christians who suffer persecution because of their faith and for the right to religious freedom to be recognized throughout the world. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Bảo vệ trái đất và bảo vệ nguồn nước chính là bảo vệ sự sống.” (ĐGH Phanxicô) Xin cho con làm những gì con có thể để trở nên người quản gia trung thành của ngôi nhà trái đất mà Người đã trao phó cho chúng con.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“To defend the earth and to safeguard water is to protect life.” (Pope Francis) May I do what I can to be a faithful steward of the earth you have entrusted to us.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Một ngày nữa qua đi, con nhìn lại ngày sống của mình. Phải chăng con chỉ quan tâm đến bản thân mình, hay con có tìm cách trao ban tình yêu của Chúa cho những người mà con gặp gỡ không? Lạy Chúa, chỉ mình Chúa mới có thể làm cho con cảm thấy tự do, tha thiết yêu mến và háo hức phục vụ Ngài. Xin ban cho con một trái tim luôn rộng mở với thế giới hôm nay. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As this day comes to an end, I examine my day. Was I only concerned about my well being, or did I seek to dispense your love to all those I encountered? Only you, Lord, can make me free and eager to love and serve you, help me to have a heart open to the world. Hail Mary