Chúa Giê-su phục sinh

21/04 – Chúa Nhật PHỤC SINH năm C.
“Người phải sống lại từ cõi chết”.

Bài Thương Khó: Ga 20, 1-9

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu”.

Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ.

Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha quang vinh, con hân hoan chào đón ngày Chúa Nhật Phục Sinh thật đẹp này. Nguyện cho niềm vui Phục Sinh trong con có thể lan truyền và đổ tràn cho những người khác nữa. Con xin dâng lên Cha những việc con làm, niềm vui và cả những đau khổ để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Glorious Father, I rejoice on this beautiful Easter Sunday! May my joy be infectious and fill others with the joy of the Resurrection. I offer you this day, all my works, joys and sufferings, for the intentions of Pope Francis for this month. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Đức tin của chúng ta được sinh ra từ buổi đầu Phục sinh: Chúa Giêsu còn sống! Kinh nghiệm này là tâm điểm của thông điệp Kitô giáo.” (ĐGH Phanxicô) Hãy mừng vui lên!

WITH JESUS DURING A DAY

“Our faith is born on Easter morning: Jesus is alive! This experience is at the heart of the Christian message.” (Pope Francis) Alleluia!

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào cuối ngày lễ Phục Sinh hôm nay, con tạ ơn Chúa vì sự phục sinh của Ngài. Con có thể mang niềm vui Phục Sinh lan tỏa cho bất cứ ai không? Đã có những cơ hội nào để con làm điều đó không? Xin Chúa ở với con đêm nay, và xin giúp con trở nên ánh sáng chiếu soi bóng tối của thế gian. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As I end this Easter day, I thank you, Lord, for the Resurrection. Was I able to bring Easter joy to anyone? Were there opportunities when I could have done so? Stay with me tonight, Lord, and help me to be a shining light in the darkness of the world. Hail Mary