Người đã sống lại thật

20/04 – Thứ bảy tuần thánh – Ðêm Thánh Vọng Chúa Phục Sinh.
“Ngài đã sống lại và sẽ đến xứ Galilêa”.

Lời Chúa: Mt 28, 1-10

Qua chiều ngày Sabbat, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa tảng sáng, Maria Mađalêna và bà Maria khác đến thăm mồ. Bỗng chốc đất chuyển mạnh vì Thiên Thần Chúa từ trời xuống và đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên đó. Mặt Người sáng như chớp và áo Người trắng như tuyết. Vì thế những lính canh khiếp đảm run sợ và hầu như chết. Nhưng Thiên Thần lên tiếng và bảo các người nữ rằng: “Các bà đừng sợ. Ta biết các bà tìm Chúa Giêsu, Người đã chịu đóng đinh. Người không có ở đây vì Người đã sống lại như lời Người đã nói. Các bà hãy đến mà coi nơi đã đặt Người và đi ngay bảo các môn đệ Người rằng: Người đã sống lại, và kìa Người đến xứ Galilêa trước các ông: Ở đó các ông sẽ gặp Người. Ðây Ta đã báo trước cho các bà hay”.

Hai bà vội ra khỏi mồ, vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Người. Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói: “Chào các bà”. Các bà liền lại gần ôm chân Người và phục lạy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: “Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó, họ sẽ gặp Ta”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con khởi đầu ngày mới với những ký ức đau buồn. Thế giới đang chìm trong tĩnh lặng để chờ đón vinh quang Phục sinh. Con nguyện ở lại với Cha và mong chờ ánh sáng ấy chiếu rọi vào màn đêm tăm tối. Con xin dâng ngày hôm nay lên Cha để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I begin this day in somber recollection. The world is in stillness as it awaits the glory of the Resurrection. May I stay with you and look forward to the light that shines in the darkness. I offer you this day for the Pope’s monthly intentions. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta. Chúa Giêsu yêu thương chúng ta. Một tình yêu vô biên, luôn mãi đến tận cùng.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin đổ đầy tâm hồn con niềm hy vọng trong sự thinh lặng của ngày này, để con sẵn sàng đón nhận tình yêu Chúa trong ngày Ngài Phục Sinh.

WITH JESUS DURING A DAY

“Jesus loved us. Jesus loves us. Without limit, always, to the end.” (Pope Francis) Lord, fill me with hope on this day of silence, ready to receive your love at Easter.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Một ngày vừa kết thúc, con nhìn lại những giây phút đã qua. Con đã chuẩn bị cho đại lễ Phục Sinh như thế nào? Con có chuẩn bị cho tâm hồn mình hay không? Xin Chúa ở bên cạnh con trong đêm hôm nay và cho con được no thỏa vinh quang Phục Sinh của Ngài vào vào ngày mai. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I review the moments that have passed. How did I prepare for Easter? Have I prepared my heart? Be with me this night and fill me with the glory of your Resurrection tomorrow. Our Father