Niềm tin Phục Sinh

23/04 – Thứ ba tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH.
“Tôi đã trông thấy và Người đã phán với tôi những điều ấy”.

Lời Chúa: Ga 20, 11-18

Khi ấy, bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mồ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đàng đầu, một vị ngồi phía đàng chân. Hai vị hỏi: “Tại sao bà khóc?” Bà trả lời: “Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu?”

Vừa nói xong, bà quay mặt lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó, nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi: “Bà kia, sao mà khóc, bà tìm ai?” Tưởng là người giữ vườn, Maria thưa: “Thưa ông, nếu ông đã mang xác Người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt Người ở đâu, để tôi đến lấy xác Người”. Chúa Giêsu gọi: “Maria”. Quay mặt lại, bà thưa Người: “Rabboni!” (nghĩa là “Lạy Thầy!”). Chúa Giêsu bảo bà: “Đừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta. Nhưng hãy đi báo tin cho các anh em Ta hay và bảo họ rằng: Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con”.

Maria Mađalêna đi báo tin cho các môn đệ rằng: “Tôi đã trông thấy Chúa và Chúa đã phán với tôi những điều ấy”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân từ, con trông cậy Cha khi bắt đầu ngày mới hôm nay. Xin giúp con trở thành một nhà truyền giáo về lòng thương xót của Cha, để chỉ cho người khác thấy được chiều sâu của tình yêu Cha dành cho họ. Con xin dâng lên Cha ngày hôm nay theo ý cầu nguyện của của Đức Giáo hoàng Phanxicô cho tháng này. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Merciful Father, I look to you as I begin this day. Help me to be a missionary of your mercy, showing others the depth of your love for them. I offer you this day for the intentions of Pope Francis for this month. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Khi chiêm ngắm ngôi mộ trống của Chúa Kitô, chúng ta củng cố niềm tin của mình rằng: đối với Thiên Chúa, không có gì bị hư mất.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin cho con thấy vinh quang của sự phục sinh đang đến trong sự hy vọng.

WITH JESUS DURING A DAY

“As we contemplate Christ’s empty tomb, let us renew our belief that nothing is lost with him!” (Pope Francis) O God, may the hope of the resurrection show me the glory that is to come.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi nhìn lại ngày sống hôm nay, con xét lại lương tâm mình. Trái tim con ở đâu? Thông điệp Tin Mừng đã truyền cảm hứng cho cuộc sống của con như thế nào? Chúa ơi, xin đến thăm và thương xót con, tiếp thêm sức cho con để con có thể cùng đi với Ngài mỗi ngày. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As I review this day, I examine my conscience. Where was my heart? How does the Gospel message inspire my life? Visit me, O Lord, and have mercy on me, strengthening me to be a walk with you each day. Our Father