Ý nghĩa của cuộc sống

08/05 – Thứ Tư tuần 3 Phục Sinh.
“Ý muốn của Cha Ta là: hễ ai thấy Con thì có sự sống đời đời”.

Lời Chúa: Ga 6, 35-40

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ. Nhưng Ta đã bảo các ngươi rằng: Các ngươi đã thấy Ta, nhưng các ngươi không chịu tin. Những ai Cha đã ban cho Ta sẽ đến với Ta. Và ai đến với Ta, Ta sẽ không xua đuổi ra ngoài.

Bởi vì Ta từ trời xuống không phải để làm theo ý Ta, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai Ta. Vậy ý của Cha, Đấng đã sai Ta, là hễ sự gì Người đã ban cho Ta, Ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết, Ta sẽ cho nó sống lại. Quả vậy, ý của Cha Ta là hễ ai thấy Con và tin vào Người thì có sự sống đời đời”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con xin dâng ngày hôm nay, cùng tất cả mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm của con, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cho Giáo Hội Phi Châu qua sự dấn thân của các tín hữu, trở nên hạt giống kiến tạo sự hiệp nhất giữa các dân tộc, và là dấu chỉ niềm hy vọng cho lục địa này. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I offer you this day, all my thoughts, words and deeds, through the intercession of the Immaculate Heart of Mary, for the Church in Africa, through the commitment of its members, may be the seed of unity among her peoples and a sign of hope for this continent. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Chúng ta là Kitô hữu chỉ khi chúng ta chấp nhận để Chúa Giêsu Kitô sống trong chúng ta.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin ở lại với con và sống trong trái tim con luôn mãi.

WITH JESUS DURING A DAY

“We are Christians to the extent that we allow Jesus Christ to live in us.” (Pope Francis) Stay with me, Lord, and live in my heart always.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, noi gương Mẹ Maria, con muốn được tiếp tục học tại Ngôi Trường của Tin Mừng. Với những điều con chưa hiểu, xin Chúa soi sáng cho con. Xin Ngài ở lại và dạy con làm thế nào để trở nên môn đệ đích thực. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, in imitation of Mary, I want to continue to learn at the School of your Word. For what I don’t understand, please enlighten me. Remain with me and teach me how to be a true disciple. Hail Mary