Bánh trường sinh

07/05 – Thứ Ba tuần 3 Phục Sinh.
“Không phải Môsê, mà chính Cha Ta mới ban bánh bởi trời đích thực”.

Lời Chúa: Ga 6, 30-35

Khi ấy, đám đông thưa Chúa Giêsu: “Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: “Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời”.

Chúa Giêsu đáp: “Thật Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian”.

Họ liền thưa với Ngài rằng: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi”.

Chúa Giêsu nói: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha giàu lòng thương xót, con xin dâng tất cả mọi hành động, lời nói và suy nghĩ của con, cùng sự giúp đỡ của Giáo Hội, để các dân tộc ở Châu Phi biết xây dựng sự hợp nhất và mở rộng trái tim để chạm đến niềm hy vọng. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Merciful Father, today I offer you all my actions, my every word, my every thought so that, with the help of the Church, the peoples of Africa may build unity and open their hearts to hope. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Lạy Nữ Vương Mân Côi, xin cầu cùng Chúa Giê-su thương xót chúng con là những tội nhân.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Mẹ, xin Mẹ dẫn con đến gần hơn với Con của Mẹ!

WITH JESUS DURING A DAY

“Our Lady Queen of the Rosary, pray that Jesus may have mercy on us sinners.” (Pope Francis) Blessed Mother, lead me ever closer to your Son!

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào khoảnh khắc cuối ngày, con đặt mình con trước Ngài, ôi lạy Chúa, niềm tin mong manh của con. Con hiểu ra rằng những người mà con gặp gỡ không phải lúc nào cũng nhận ra sự hiện diện của Chúa trong lời nói hay việc làm của con. Vậy nên xin giúp con trở nên khí cụ hòa bình của Chúa. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I put before you, Lord, my fragile faith. I realize that those I encounter do not always recognize your presence in what I say or do. Help me to be an instrument of your peace. Hail Mary