Tin nhận hay không tin nhận

02/08 – Thứ sáu đầu tháng, tuần 17 thường niên.
“Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc ư? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?”

Lời Chúa: Mt 13, 54-58

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê quán Người, và giảng dạy người ta trong hội đường, khiến người ta ngạc nhiên và nói rằng: “Bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như vậy? Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao? Nào mẹ ông chẳng phải là bà Maria, và Giacôbê, Giuse, Simon, Giuđa chẳng phải là anh em ông sao? Và chị em ông, nào chẳng phải những người ở nơi chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?” Và họ vấp phạm đến Người.

Nhưng Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: “Không tiên tri nào mà không được vinh dự, trừ nơi quê quán và nhà mình”. Người không làm nhiều phép lạ ở đó, vì họ chẳng có lòng tin.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Trong ngày thứ Sáu đầu tháng hôm nay, con xin tạ ơn Cha đã ban cho con cơ hội được hiệp thông với Mạng Lười Cầu Nguyện Toàn Cầu Của Đức Giáo Hoàng. Con xin dâng lời tạ ơn vì sự sống của những thành viên trong gia đình và mọi điều tốt lành mà họ đã mang đến cho con. Trong suốt ngày hôm nay, con sẽ cố gắng cảm ơn mỗi người con chung sống và cho họ biết về một điều tốt lành nào đó của họ đã giúp con trở nên con người tốt hơn. Con xin dâng ngày hôm nay trong tay Mẹ Maria để cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

On this first Friday of the month, I thank the Lord for the opportunity of being united with the Pope’s Worldwide Prayer Network. Thank you for the life of my family members and the good that each one brings to me. Throughout the day, I will try to thank each person I live with and express to them a quality they possess that helps me to be a better person. I give my day into the hands of Mary, for the intention of Pope Francis for this month. Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Thánh Tâm Chúa Giêsu là trường học đích thực, là nơi ta học cách yêu thương và hi sinh chấp nhận. Chúa Giêsu đã bị kết án, bị phản bội và chịu nhiều thương tích, nhưng Ngài không bao giờ để những bạo tàn của con người che khuất tình yêu của Ngài. Lòng thương xót của Ngài là vô tận, có thể hiểu thấu quá khứ của mỗi người và thấy rõ những điều ẩn sâu nơi đáy con tim từng người. Ngài nhìn thấy tất cả, chấp nhận tất cả và tha thứ tất cả. Chúa ơi, cùng với Ngài, con muốn học cách yêu thương mà không tính toán, học cách bình tĩnh sẵn sàng đón nhận đau khổ.

WITH JESUS DURING A DAY

The Heart of Jesus is the true school where I learn to love and to suffer with resignation. Jesus was judged, betrayed, and wounded, but he never let human wickedness obscure his love. His mercy is infinite and able to understand each person’s history and see what is ingrained in the person’s inner being. He sees, welcomes and forgives. Lord, with you I want to learn how to love without measures and to welcome suffering with dignity.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Một tuần nữa đã trôi qua, con ngẫm suy về cách Chúa đã dõi theo con. Xin tạ ơn Ngài, lạy Chúa, vì những hồng ân cao cả Chúa đã tuôn đổ xuống trên con. Tuần qua, con có hành động với sự tự do nội tâm không? Có tình huống nào mà con bỏ đi tự do của mình không? Con có mở lòng đón nhận hồng ân giúp con trưởng thành trong tự do tinh thần không? Chúa ơi, xin giúp con mong đợi tuần mới và được sống tự do. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this week I ponder how God has pursued me. Thank you, Lord, for the graces you have given me. Did I act with inner freedom this week? Was there a situation when I let my freedom go? Am I open to receiving the graces I need to grow in spiritual freedom? Help me, Lord to look forward to the coming week and live with freedom. Our Father…