Chết vì sứ vụ

03/08 – Thứ bảy đầu tháng, tuần 17 thường niên.
“Hêrôđê sai người đi chặt đầu Gioan, và các môn đệ của Gioan đi báo tin cho Chúa Giêsu”.

Lời Chúa: Mt 14, 1-12

Khi ấy quận vương Hêrôđê nghe danh tiếng Chúa Giêsu, thì nói với những kẻ hầu cận rằng: “Người này là Gioan Tẩy Giả, ông từ cõi chết sống lại, nên mới làm được các phép lạ như vậy”.

Tại vì Hêrôđia vợ của anh mình mà vua Hêrôđê đã bắt trói Gioan tống ngục, bởi Gioan đã nói với vua rằng: “Nhà vua không được lấy bà ấy làm vợ”. Vua muốn giết Gioan, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi Gioan như một tiên tri. Nhân ngày sinh nhật của Hêrôđê, con gái Hêrôđia nhảy múa trước mặt mọi người, và đã làm cho Hêrôđê vui thích. Bởi đấy vua thề hứa sẽ ban cho nó bất cứ điều gì nó xin. Được mẹ nó dặn trước, nên nó nói: “Xin vua đặt đầu Gioan Tẩy Giả trên đĩa này cho con”. Vua lo buồn, nhưng vì đã trót thề rồi, và vì các người đang dự tiệc, nên đã truyền làm như vậy.

Ông sai người đi chặt đầu Gioan trong ngục, và để đầu Gioan trên đĩa đem trao cho cô gái, và nó đem cho mẹ nó. Các môn đồ của Gioan đến lấy xác thầy và chôn cất, rồi đi báo tin cho Chúa Giêsu.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Cha ơi, con bắt đầu ngày mới hôm nay với tâm tình cảm tạ vì những cơ hội cha trao cho con hạnh phúc. Lạy Cha, xin cho con biết tìm kiếm hạnh phúc trong những điều giản đơn nhất, lưu tâm đến những mầu nhiệm “bé nhỏ”, những chi tiết vụn vặt trong đời sống thường ngày. Điều này giúp con khám phá ra, rằng những cử chỉ nhỏ bé của tình yêu có thể giúp con thăng tiến trong tự do và hiệp nhất với Thiên Chúa. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho các gia đình, qua đời sống cầu nguyện và yêu thương, có thể trở nên “ngôi trường nhân bản” đích thực. Sáng danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

As I begin this day, I thank You, Lord, for the opportunities you give me of being happy. May I, Lord, be able to seek happiness in the simplest things and pay attention to the “small” miracles, to the “small” details of my day. This helps me to discover how small gestures of love can further my growth in freedom and communion in God. I offer this day that families, through their life of prayer and love, become ever more clearly “schools of true human growth”. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Suy niệm Lời Chúa luôn mang lại cho ta sự gần gũi với Chúa Giêsu và biến đổi ta mỗi ngày. Hôm nay, ta suy ngẫm về cách Chúa nói và cách Chúa hoạt động để qua đó ta thấy được những hành động và việc làm của ta có nên giống Chúa không. Khi ta lắng nghe tiếng Chúa và để cho Lời Chúa thấm nhập vào trái tim ta, cuộc sống của ta trở nên dành cho Chúa. Chính điều này làm cho cuộc sống của ta nên hoàn thiện, bởi vì Chúa Kitô sống trong ta.

WITH JESUS DURING A DAY

Meditation on the Word of God always brings me closer to Jesus and transforms me every day. Today, I contemplate the Lord’s way of speaking and acting, to see if my ways and actions resemble his. When I stop to listen to the Lord and let his Word pierce my heart, he gradually gains more space in my life. This improves my life, because it is Christ who lives within me.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào thời khắc cuối ngày hôm nay, con dâng lời tạ ơn Chúa vì muôn ân sủng nhỏ bé hay to lớn Ngài dành cho con. Con cũng nhận biết được đâu là những khoảnh khắc con đớn đau hay buồn bã trong ngày sống của mình. Con có làm ai tổn thương không? Vì sự thường chúng ta hay làm tổn thương người mình yêu thương. Con phải làm sao để sửa chữa những lỗi lầm con đã gây ra? Ngày mai đây, con sẽ thể hiện những cử chỉ yêu thương với người mà con đã gây ra những khó khăn cho họ trong ngày hôm nay. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I thank you, Lord, for the great and small graces you have given me. I am also aware of the painful or sad moments of the day. Did I hurt anyone? Often we hurt those we love. How can I repair the evil I’ve done? I propose, tomorrow, to perform a gesture of love to someone whom I had some difficulty with today. Our Father…