Lòng tin bà mẹ ngoại giáo

07/08 – Thứ tư tuần 18 thường niên.
“Này bà, bà có lòng mạnh tin”.

Lời Chúa: Mt 15, 21-28

Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: “Lạy Ngài là con Vua Đavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm”.

Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà rằng: “Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi”. Người trả lời: “Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel”.

Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”. Người đáp: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”. Bà ấy đáp lại: “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống”.

Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: “Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy”. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con xin dâng ngày hôm nay cùng với mọi khổ đau, sợ hãi, buồn phiền và niềm khao khát của con trong bàn tay quan phòng của Cha. Cha ơi, xin Cha trợ giúp và củng cố đức tin nơi con, xin giúp con cảm nhận được sự hiện diện của Cha và đặc biệt gần gũi với Cha qua khổ đau thập giá, để con giao phó trọn vẹn bản thân con cho Cha và kiên nhẫn chờ đợi cùng hy vọng. Lạy Mẹ Maria, Đấng luôn ủi an những ai đau khổ, cầu thay cho các gia đình trên thế giới, xin cho họ ngày càng trở nên “trường học nhân bản” đích thực. Qua lời chuyển cầu của Mẹ, con xin dâng lên ý chỉ cầu nguyện này. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

I begin this day by putting into your hands, Lord, my pains, fears, sorrows and longings. Lord, come to my aid and mature my faith. Help me to feel your presence and closeness especially in times of the cross; so that I may entrust myself completely to you and wait with patience, perseverance and hope. Mary, comforter of the afflicted, intercedes for families throughout the world, especially those who experience tribulations, so that they become more and more “schools of true human growth.” Through her intercession, I offer this day for this intention. Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Hôm nay con dâng trọn ngày sống cùng tất cả mọi hoạt động truyền giáo nơi cộng đoàn của con dưới sự chở che của Đức Mẹ. Con muốn được nên ân cần như Mẹ, biết lưu tâm đến nhu cầu của người khác, giúp đỡ họ bằng tình yêu và lòng quảng đại, dù chỉ với một cuộc gọi, một nụ cười đúng thời điểm, hay một hành động bày tỏ tình yêu thương đến người bên cạnh con. Xin cho những việc làm của con nên như tấm gương phản chiếu Tin Mừng và để chứng minh giá trị của việc phục vụ Thiên Chúa.

WITH JESUS DURING A DAY

I put this day all my actions of evangelization in my community, under the protection of the Virgin Mary. Whether it is a phone call, a timely smile, a word of consolation, or an action of love to my neighbor, I want to be attentive as Mary looks at the needs of others and help them with grace and love. May my actions reflect the Gospel and testify to how worthwhile it is to serve the Lord.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con dừng lại một chút vào cuối ngày, để tạ ơn những con người, những nơi chốn, những thời điểm trong ngày hôm nay. Những cuộc gặp gỡ trong ngày hôm nay của con như thế nào? Con có nhớ ra bất kì điều gì mang lại sự phiền toái và làm con khó chịu không? Con có cảm thấy không thể nào tha thứ được hay không? Con nhìn vào trái tim mình và loại bỏ những gì cản trở con, con lưu tâm đến những gì con khám phá được và dâng lên cho Thiên Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I pause at the end of the day. I thank the people, the places, and the moments of today. How were the encounters with my neighbors? Do I remember any that has caused me uneasiness or annoyance? Do I feel an inability to forgive? I look at my heart and I remove from it anything that does not help. I take note of what I discover and give it to God. Our Father…

https://dongten.net/wp-content/uploads/2019/08/TDCN-07-08.jpg