Vác Thập giá theo Chúa

08/08 – Thứ năm tuần 18 thường niên – Thánh Đaminh, linh mục. Lễ nhớ.
“Con là Đá, Thầy sẽ ban cho con chìa khoá nước trời”.

Lời Chúa: Mt 16, 13-23

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá Nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”. Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng Người là Đức Kitô.

Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết, và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: “Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy khỏi điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu”. Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: “Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy: con làm cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 08-08

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con tạ ơn Chúa vì ngày sống này, và vì tất cả những người hiện diện trong cuộc sống của con. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ để mọi người có thể khám phá chính bản mình, và trở nên bản thể tốt nhất của chính họ. Xin cho con không ngừng khích lệ những người mà con gặp gỡ, để họ biết sống chân thật, kiên nhẫn và công bằng. Con xin dâng mọi hoạt động trong ngày, hiệp cùng Đức Giáo Hoàng Phanxicô, xin cầu nguyện cho tất cả gia đình trên thế giới, nơi mà chúng con học cách sống như những đứa trẻ và trở thành anh chị em với nhau. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

I thank God for this day and all those who are put in my life. I ask the Lord for the grace to help others discover themselves, to be the best version of themselves. May I never give up encouraging people with whom I encounter to be honest, persevering and just. I offer my actions of this day, in union with Pope Francis, for all the families of the world, where we learn to be children and sibilings. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Mọi suy nghĩ, cảm xúc, lời nói và hành động mà không chứa tình yêu đều trở nên lạnh lùng và vô nghĩa. Ngay cả khi thể hiện những cử chỉ thanh tao mà không thổi vào đó tình yêu thì cũng trở nên kém sâu sắc, không tử tế và không thể hiện tình liên đới. Tình yêu phá vỡ con tim đầy ích kỉ và kiêu hãnh, để mở ra những cơ hội mới cho ta học hỏi với lòng khiêm nhường, và mời gọi ta biết phục vụ mọi người xung quanh, thắp sáng cuộc đời cho một ai đó. Tình yêu của Thiên Chúa luôn mang lại ý nghĩa cho mọi việc ta làm.

WITH JESUS DURING A DAY

Thoughts, feelings, words, and actions without love can be empty and cold. As noble as some gestures may seem without love they have no deep meaning, kindness, or solidarity. Love empties my heart of pride and selfishness, opens a new opportunity for me to learn with humility and calls me to be in the service of others, to enlighten someone’s life. The love of God that is in me gives meaning to everything I do!

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi màn đêm buông xuống, con lắng đọng mọi cảm xúc của mình. Con góp nhặt lại những điều con đã trải nghiệm hôm nay. Một ngày của con thế nào? Trái tim con đã ở nơi đâu? Con đã sẵn lòng giúp đỡ và phục vụ người kề cạnh con hay chưa? Trong những nhiệm vụ được trao phó, tình yêu của con trở nên như hế nào? Không đơn giản chỉ là làm việc, mà phải làm việc với tình yêu. Lạy Chúa xin giúp con biết làm tất cả mọi việc bằng tình yêu. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At night I calm my senses down. I collect what I have experienced today. How was my day? Where was my heart? Was I available to help and to serve my neighbor? How was my love in the tasks entrusted to me? It is not just about doing things, but doing them with love. Help me, Lord, to do all things with love. Our Father…