Theo Chúa, hãy vác thập giá

09/08 – Thứ sáu tuần 18 thường niên.
“Người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình”.

Lời Chúa: Mt 16, 24-28

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình?

“Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm. Thật, Thầy bảo các con: trong những kẻ đang đứng đây, có người sẽ không nếm sự chết trước khi xem thấy Con Người đến trong Nước Người”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con cảm tạ Cha trong ngày lễ mừng kính Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá hôm nay. Cha ơi, có nhiều khoảnh khắc con có thể trở nên khí cụ để thực thi ý Cha, xin cho con biết lưu tâm, sẵn sàng và sẵn lòng để lắng nghe Cha, và làm no thỏa lòng con bằng tình yêu của Cha để con có thể dẫn dắt người khác nữa. Xin cho con có thể đem đời sống cầu nguyện và tình yêu thương đến với gia đình con. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

I thank you, Lord, for this day, on which we celebrate St. Teresa Benedicta of the Cross. There are so many moments when I can become an instrument of your will, Lord. Make me attentive, available and ready to listen to you and fill me with love to lead others. May I be able to take this life of prayer and love into my family. I offer this day for the Pope’s intention for this month. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Điều tôi mong muốn nhất trong ngày là cảm nhận được sự hiện diện của Chúa ở trong tôi. Thật dịu dàng làm sao khi cảm nhận ánh mắt của Thiên Chúa, bàn tay Chúa trong bàn tay tôi và tình yêu của Ngài bừng cháy trong tim tôi! Con cảm tạ Chúa vì sự hiện của Ngài trong cuộc sống của con và con chẳng lo sợ gì khi con ở bên Ngài, bởi vì con biết Chúa yêu con và Ngài luôn muốn dành những điều tốt nhất cho con.

WITH JESUS DURING A DAY

What I most desire on this day is to feel the presence of the Lord within me! How pleasant it is to feel God’s gaze, his hand in my hand, and his love inflame my heart! I thank you for your presence in my life and I am not afraid when I am with you, because I know that you love me and you want the best for me.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, khi ngày sắp tàn con cảm tạ Chúa. Một cách thật chậm rãi, con nhớ lại những ân sủng con đã nhận được trong ngày hôm nay. Ai là người mang gương mặt của Chúa đến với con hôm nay? Những khoảng khắc nào Chúa đến với con qua những lời nói và hành động của mọi người xung quanh? Con kết thúc một ngày với lời ca khen Chúa vì những điều Ngài thực hiện trên cuộc đời con. Con có thể làm gì hơn nữa để được kết hiệp với Thiên Chúa, Chúa ơi? Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Thank you, Lord, for the day that ends. I remember, calmly, the graces I received today. Who was the face of God to me today? At what moments did God come to me through the words and actions of my neighbor? I close this day praising the Lord for acting in my life. How can I be more united to God? Our Father…