Chọn Nhóm Mười Hai

10/09 – Thứ ba tuần 23 thường niên.
“Suốt đêm, Người cầu nguyện, Người chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ”.

Lời Chúa: Lc 6, 12-19

Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm, Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ: Đó là Simon, mà Người đặt tên là Phêrô, và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là Nhiệt Thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt là kẻ phản bội.

Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđôn đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con bắt đầu ngày mới với lòng biết ơn vì món quà trong cuộc sống và những tài năng Cha đã đặt vào bàn tay con. Xin ban cho con ân sủng và niềm hân hoan trong ơn gọi của mình và lòng nhiệt thành trở nên một nhà truyền giáo. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho các nhà chính trị, khoa học và kinh tế biết hợp tác với nhau để bảo vệ biển cả và đại dương. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

I begin this day with gratitude for the gift of life and the talents you have put into my hands. Give me grace and joy within my vocation and the enthusiasm of being a missionary. I offer this day that politicians, scientists and economists work together to protect the world’s seas and oceans. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin cho con không bỏ lỡ cơ hội làm những điều lành, bất kể là ai, bắt đầu từ trong gia đình con. Cho dù chỉ là một lời nói, một cái nhìn yêu thương, một nụ cười, sự giúp đỡ về tinh thần hay vật chất, xin cho mọi người con gặp gỡ đều cảm nhận sự hiện diện của Chúa trong con. Con cầu nguyện cho tất cả mọi việc con làm đều biểu lộ tình yêu và lòng nhân hậu của Chúa.

WITH JESUS DURING A DAY

Lord, may I not miss the opportunity to do good works, no matter to whom, starting within my family. Whether it is through a word, a loving look, a smile, spiritual or material help, may everyone I meet along the way feel your presence in me. I pray that all my actions reveal your love and your kindness.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Tìm kiếm một nơi yên tĩnh, con nhắm mắt lại và nghỉ ngơi trước sự hiện diện của Chúa. Bây giờ, con cảm thấy như thế nào? Con biết rõ món quà của cuộc sống. Con quan tâm đến những điều con thích và những người đồng hành cùng con. Những cuộc gặp gỡ nào đã tiếp thêm cho con can đảm? Những công việc nào mang lại niềm vui cho con? Con lưu ý những điều giúp con sống nhiệt thành hăng say. Ngày mai, xin giúp con trở thành một nhà truyền giáo của niềm hy vọng. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Looking for a quiet place I close my eyes and rest in your presence, Lord. How do I feel right now? I appreciate the gift of life. I become aware of the things I enjoyed and the people who accompanied me. What meetings have given me courage? What works gave me joy? I take note of those things that help me live with enthusiasm. Help me to be a missionary of hope tomorrow. Our Father…