Phúc thật và khốn thay

11/09 – Thứ tư tuần 23 thường niên.
“Phúc cho những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có”.

Lời Chúa: Lc 6, 20-26

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn các môn đệ và nói:

“Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ các ngươi như kẻ bất lương, ngày ấy các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế.

“Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

🌸CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì ngày hôm nay! Xin Cha giúp con chỉ mong muốn những điều mang con đến gần Ngài hơn, đặc biệt là trong những hoạt động cụ thể thường ngày. Xin cho con nhớ rằng danh lợi của bản thân sẽ khiến con rời xa tình yêu của Cha, nhưng sự khiêm nhường sẽ mang con trở về bên Ngài. Xin dạy con biến đổi những khó khăn và giới hạn của hôm nay trở nên niềm vui tinh thần, chỉ bằng những điều nhỏ bé, con sẽ được thưởng công trong cuộc sống vĩnh cửu. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Sáng danh Đức Chúa Cha…
WITH JESUS IN THE MORNING
Lord, I thank you for this day! Help me to want only what brings me closer to you, especially in the concrete activities of everyday life. May I remember how personal glory will turn me away from your love, but humility will bring me back to you. Teach me to transform the limitations and difficulties of today into inner joy, for only by being small will I be rewarded in eternal life. I offer this day for the intentions of the Holy Father for this month. Glory be…
— ∞ + ∞ —
🌻CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Lời Chúa là ánh sáng, nguồn an ủi cho tâm hồn và niềm hân hoan trong trái tim con. Tuy vậy, Lời Chúa cũng gặp trở ngại khi đưa con ra khỏi vùng an toàn của mình và hành động để thực hiện những lời dạy của Chúa. Bao nhiêu lần con luyện tập trong cuộc sống hằng ngày những điều con đọc hay suy ngẫm? Lạy Chúa, xin thứ tha và giúp con để bản thân con được đánh động bởi Lời Chúa, và biết hành động nhiều hơn nữa theo thánh ý Chúa.

WITH JESUS DURING A DAY
God’s Word is light, a comfort to the soul and joy in my heart. However, God’s Word must also trouble me to the point of taking me out of my comfort zone and into action to fulfill the Lord’s teachings. How often do I practice in my daily life what I read or meditate on? Forgive me, Lord. Help me to let myself be disturbed by your Word and thus act more and more according to your holy will.
— ∞ + ∞ —
🍀CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con cảm tạ Chúa khi ngày sắp tàn và dành chút thời gian hồi tâm về ngày hôm nay. Một ngày đã qua của con như thế nào? Con cảm tạ vì những lần con cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Ngay lúc này, con nhìn lại những khó khăn trong ngày. Những suy nghĩ nào xuất hiện trong những thời khắc đó? Những cảm giác nào con đã trải qua? Lạy Chúa, xin giúp con để con không bị dẫn dắt bởi những suy nghĩ xấu và từ bỏ những mục tiêu tốt đẹp. Con quyết tâm thực hành những điều con rao giảng vào ngày mai! Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT
Thank you, Lord, for another day that ends. I take a moment to review my day. How was my day? Thank you for those times when I felt your presence. Now I look at the difficulties of the day. What thoughts came up on these occasions? What feelings did I experience? Help me, Lord, that I will not be led by dark thoughts and abandon my good purposes. I resolve to practice what I preach tomorrow! Our Father…