Bắt chước Thiên Chúa Cha

12/09 – Thứ năm tuần 23 thường niên.
“Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay thương xót”.

Lời Chúa: Lc 6, 27-38

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả con má bên này, thì đưa cả má bên kia; ai lột áo ngoài của con, thì con cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì con hãy cho, và ai lấy gì của con, thì đừng đòi lại.

Các con muốn người ta làm điều gì cho các con, thì hãy làm cho người ta như vậy. Nếu các con yêu những kẻ yêu các con, thì còn ân nghĩa gì nữa? Vì cả những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ. Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng làm như vậy. Và nếu các con cho ai vay mượn mà trông người ta trả lại, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn để rồi được trả lại sòng phẳng. Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mượn mà không trông báo đền. Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái Đấng Tối Cao, vì Người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác. Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ. Đừng xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét đoán; đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được thứ tha. Hãy cho, thì sẽ cho lại các con; người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào, thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

🎏CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha trên trời, con tạ ơn Cha vì ngày mới hôm nay và vì vẻ đẹp tuyệt diệu của tạo vật. Thưa Cha, sống theo Tin Mừng thỉnh thoảng cũng có những thử thách, nhất là khi con phải cố gắng yêu thương kẻ thù của mình, thực sự là một việc khó khăn để thi hành. Nguyện xin Cha ban cho con một trái tim biết tha thứ, không mong muốn điều bất hạnh cho một ai, và luôn tin rằng sự hoán cải là điều có thể thực hiện được. Con xin dâng ngày sống này để cầu nguyện cho việc bảo vệ biển cả và đại dương, như lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng xuyên suốt tháng này. Sáng Danh Đức Chúa Cha…
WITH JESUS IN THE MORNING
Heavenly Father, thank you for this day and for the beauty of creation! It is often difficult to live the Gospel, especially when trying to love our enemies. It is a difficult call to fulfill! I ask you, Lord, for the grace to have a forgiving heart and not wish evil on anyone, believing that conversion is always possible. I offer this day for the protection of the seas and oceans, as Pope Francis asks us during this month. Glory Be…
— ∞ + ∞ —
💕CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Con cố gắng đọc Lời Chúa mỗi ngày, và dành ra vài phút để suy ngẫm, lưu giữ những Lời ấy trong lòng. Nếu con cố gắng thực hành việc này vào lúc sáng sớm ngay khi con vừa thức dậy, thì ngày sống của con sẽ trở nên tốt hơn, vì Lời Chúa sẽ soi sáng cả ngày hôm đó và cả những việc làm của con nữa. Nếu con để cho Lời Chúa đụng chạm đến bản thân mình, thì bình an sẽ ngự trị trong tâm hồn con.

WITH JESUS DURING A DAY
I strive to read the word of God every day and take a few minutes to meditate on it, dwell on it and keep it in my heart. If I can do this early in the morning when I get up, my day will be better, because it will brighten my whole day and my actions. If I let myself be touched by the Word of God, peace can finally enter my soul.
— ∞ + ∞ —
🎆CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Vào cuối ngày sống hôm nay, con dừng lại một chút để làm phút hồi tâm. Con biết ơn thật nhiều vì điều gì? Con muốn dâng gì lên cho Chúa? Ngay lúc này con cần điều gì nhất? Con lưu tâm đến mọi suy nghĩ, những điều con đã học, ân sủng mà con được lãnh nhận, hay một việc giúp đỡ mà con đã làm cho anh em con. Con tạ ơn Chúa, vì những người đã giúp đỡ con khi con cần, và xin dâng lời cầu nguyện cho họ. Con trông mong một ngày mới lại đến để con được phụng sự Chúa hết lòng. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT
At the end of this day I pause to review what transpired. What am I most thankful for? What do I want to offer to God? What do I need most right now? I take note of my thoughts, things I learned, a favor I received, or help I could give. Thank you, Lord, for the people who helped me when I needed it and I pray to God for them. I look forward to a new day to serve God with all my heart! Our Father…