Niềm tin vững mạnh

16/09 – Thứ hai tuần 24 thường niên – Thánh Cornêliô, giáo hoàng, và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
“Cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”.

Lời Chúa: Lc 7, 1-10

Khi ấy, lúc Chúa Giêsu đã nói với dân chúng xong, Người vào Capharnaum.

Bấy giờ một viên sĩ quan có tên đầy tớ thân tín bị bệnh gần chết. Nghe nói về Chúa Giêsu, ông sai vài người kỳ lão Do-thái đi xin Người đến cứu chữa đầy tớ ông. Họ đến gần Chúa Giêsu và van xin Người rằng: “Ông ta đáng được Thầy ban cho ơn đó, vì thật ông yêu mến dân ta, và chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta”.

Chúa Giêsu đi với họ, và khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này sai mấy người bạn đến thưa Người rằng: “Lạy Thầy, không dám phiền Thầy hơn nữa, vì tôi không xứng đáng được Thầy vào nhà tôi, cũng như tôi nghĩ tôi không xứng đáng đi mời Thầy, nhưng xin Thầy phán một lời, thì đầy tớ tôi được lành mạnh. Vì tôi cũng chỉ là một sĩ quan cấp dưới, (tuy nhiên) tôi có những lính dưới quyền tôi, tôi bảo người này đi, thì nó đi; bảo người khác lại, thì nó lại; và bảo đầy tớ tôi làm cái này, thì nó làm”.

Nghe nói thế, Chúa Giêsu ngạc nhiên và quay lại nói với đám đông theo Người rằng: “Ta nói thật với các ngươi, cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”. Và những người được sai đi, khi về tới nhà, thấy tên đầy tớ lành mạnh.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Cha ơi, hôm nay con xin Cha ban ơn để con trở nên tự tin hơn và không sợ hãi. Đôi khi thật khó để không sợ hãi trước nỗi sợ mất người thân yêu do một cơn bạo bệnh, nỗi lo mất việc hoặc không hoàn thành một nhiệm vụ được giao. Xin Cha giúp con tin tưởng vào Cha hơn nữa trong những cơn thử thách ấy. Ngày sống hôm nay của con xin được dâng lên Cha như lời cầu nguyện theo ý chỉ của Hội Thánh và Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Lord, today I ask for the grace to be more confident and not to be afraid. It is difficult at times not be afraid fear of losing a loved one, because of an unexpected serious illness, losing a job, or not meeting an important commitment. Help me to have more trust in you during these trials! I offer this day for the intentions of the Church and Pope Francis for this month. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Giờ đây, khi bắt đầu giây phút cầu nguyện để tiếp tục ở lại với Chúa, con đặt mình trước Chúa, loại khỏi tâm tư mọi lo lắng và tất cả những gì làm con chia trí. Xin khoả lấp con bằng sự hiện diện đầy tình yêu và lòng thương xót của Ngài, Chúa ơi. Ước gì con để cho lòng nhân hậu của Ngài chạm đến, và luôn vui sướng được ở lại trong sự hiện diện của Ngài. Xin cho niềm hạnh phúc này trào dâng trong suốt ngày sống và toả lan cho tất cả những ai đến gặp con hôm nay.

WITH JESUS DURING A DAY

As I meditate, I stand before the Lord and empty myself of all worries and distractions. Fill me with your merciful and loving presence, Lord. May I let you touch me with your kindness and remain happy to be in your presence. May this happiness overflow throughout my day and be reflected to all who come to me.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi ngày đã tàn, con thinh lặng vài phút trong tâm tình tri ân cảm tạ Chúa. Con cũng nghĩ về tất cả những người con gặp gỡ hôm nay, cả những ai cần đến con nhiều nhất. Con có mở tay đáp lại nhu cầu của họ không? Con có phục vụ người khác với tình yêu không? Hay con chỉ qua loa để xong việc thôi? Có điều gì trong đời sống con cần phải lớn lên chăng? Con quyết tâm ngày mai sẽ bác ái yêu thương với người khác hơn nữa. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As this day ends, I pause in silence to spend a moment in gratitude. I also think of all the people I met today and who needed me the most. Was I able to respond to their needs? Did I serve others with love or did I work “mechanically”? What areas in my life need growth? I resolve tomorrow to be more charitable towards others. Our Father…